29 декември 2016 г.

Новият брой на немския „Годишник за европейска етнология“ е посветен на България

На 13 декември от 16:30 ч. в зала 19  на ИЕФЕМ /ул. „Московска“ 6А/ беше представян на публикувания през 2016 г. том 11 на Jahrbuch fuer Europeische Ethnologie (Годишник за европейска етнология). Книгата е посветена на България и повечето автори са от ИЕФЕМ – БАН.

jv-jahrbuch-fuer-europaeische-ethnologie


Съставителите на тома проф. Даниел Драшек (Университет Регенсбург) и Клаус Рот (Лудвиг Максимилиян Университет, Мюнхен) са подбрали текстове на шестнадесет автора (четиринадесет от България и двама от Германия), анализиращи различни страни от всекидневната култура на съвременното българско общество: развитие на етнографията и европейската етнология в България (Клаус Рот); преоткриване на традициите и конструиране на българска национална идентичност (Николай Вуков); храната и храненето на българите (Евгения Благоева); българските етнографски музеи в годините на прехода (Николай Ненов); семейство, пол и патриархат (Ана Лулева); младежката култура през второта половина на 20. век (Яна Янчева); преходът от социалистическо планово стопанство към глобална икономика – етноложко изследване на трудовата култура (Иванка Петрова); културни организации на турците в България  и идентичността им в 21 век – от етническо към наднационално (Божидар Алексиев); трудов и жизнен свят на трудовите мигранти, към конструиране на транснационална идентичност (Начо Димитров); православие и локален култ (Вихра Баева); трансформации и религиозен живот на българските мюсюлмани (Евгения Троева), идеологическа реторика и действително поведение в трудовото всекидневие на реалния социализъм (Доротия Добрева); феноменът „чалга“ – символични значения и социални функции (Катерина Гел); сценично представяне на народната музика (Лозанка Пейчева); трансформации на социалните отношения в периода на социализма: приятелството (Милена Беновска-Събкова); Европа и дискурсите за европеизация (Петър Петров). Изданието представя българската етнология в немското научно пространство и допринася за академичния диалог.

Съдържанието на книгата на немски език можете да видите тук:

Няма коментари: