29 декември 2016 г.

Народните светци на Запад с календарните функции на св. Димитър

На 13 декември 2016 г. от 13:30 часа в заседателната зала на ул. Георги Бончев, бл. 6, ет. 7 се проведе лекция на Любен Ботушаров

 Народните светци на запад с календарните функции на св. Димитър

 %d1%81%d0%b2-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bd
Св. Мартин от Тур

Посредством разглеждането на явления на културата като текст (жития на светии, легенди, иконография, вярвания) и дейност (църковни и народни практики), лекцията хвърля поглед към облика на светци, които играят роля при основното календарно делене на годината по оста „пролет – есен“  в Средна и Западна Европа. На Балканския полуостров в двата края на оста стоят св. Георги и св. Димитър. На Запад повелител на началото остава пак св. Георги. Но в зоната на залеза мястото на св. Димитър се заема от св. Мартин от Тур, св. Еустахиус, св. Хуберт от Лютих и празникът на Вси Светии. Докато оста св. Георги и св. Димитър ни напомня за отиващия при хиперборейците и връщащ се Аполон, то на Запад това е Марс, а името Мартин означава „марсов“, посветен на Марс. Това навежда на мисълта за наличието на преднамерена случайност в дългия и болезнен процес при разпределението на паметите на светците и изграждането на техния облик. Касае се за сложна интерпретация на интерпретацията при прехода от древни, респективно традиционни култури към християнство.
По отношение на днешното състояние на традицията, лекторът има лични впечатления от посещения по местата на св. Мартин в Унгария и Словакия и наблюдаване на негов празник в Мюнхен.

Любен Ботушаров е асоцииран член на Института за изследване на изкуствата при БАН. Изследванията му са свързани с теорията на традиционната култура, отношението между фолклора и новата българска музика, културноисторическо осмисляне на музикалния фолклор, сравнително музикознание и др. Тези теми са в основата на водени от него курсове в Нов български университет, както и на множество публицистични изяви в БНР, дискусии и обсъждания. Основоположник и главен художествен ръководител на Ансамбъла за народни песни и танци – Пазарджик и гост-диригент на хора при Ансамбъла за народна музика при БНР. Член на научни организации и творчески съюзи в България и чужбина, сред които International Council for Traditional Music, Internationale Organisation für Volkskunst, International Ballad Commission, Българско семиотично дружество, Съюз на българските композитори и др.

Няма коментари: