29 декември 2016 г.

Апокриф, паратекст, парабиблейска или низова литература: кое от четирите има в славянските ръкописи?

Постоянният семинар на секция „Сравнителни фолклористични изследвания“, част от проекта „Потиснати гласове“, проведе поредната си сбирка на 29 ноември 2016 г. в зала 19 с гостуването на проф. д.ф.н. Анисава Милтенова. Традицията да поставяме утвърдени научни конвенции под въпрос продължава с лекция на тема:

Апокриф, паратекст, парабиблейска или низова литература:
кое от четирите има в славянските ръкописи?
picture1
В българската наука понятието „апокриф“ е сякаш единственото, утвърдено за етикет на книжнината, която се развива вън от църковната институция. То налага и модел на четене на явлението, според който става дума за „низова литература“, държана непременно скрито от официално приетото, създавана от слабо образовани люде и богата на фолклорни мотиви. Дали делението на културата на „висока“ и „ниска“ е функционално в този случай? Имаме ли основание да йерархизираме и дали това оценностено възприятие не е плод на идеологически наслоения, които сме приели за даденост, поради което не се вглеждаме достатъчно в смисъла им? – Това са само част от питанията, върху които ще се опитаме да разсъждаваме заедно.
Лекторката е познат изследовател на славянското ръкописно наследство, професор в Института за литература, БАН.

Няма коментари: