29 декември 2016 г.

Кръгла маса в памет на проф. д.ф.н. Евгения Мицева

Секция „Сравнителни фолклористични изследвания“ организира Кръгла маса в памет на проф. д.ф.н. Евгения Мицева, която ще се състоя на 16 декември 2016 г. от 9 часа в Заседателната зала на ИЕФЕМ на ул. Акад. Георги Бончев, бл. 6, ет. 7.

%d0%b5%d0%b2%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%b2%d0%b0
 Проф. д.ф.н. Евгения Мицева (1945-2006)

Проф. д.ф.н. Евгения Мицева (1945-2006) е един от основателите и дългогодишен ръководител на секция „Сравнителни фолклористични изследвания“. Цел на кръглата маса е да отдаде почит към нея като учен с многостранни изследователски интереси, със свое присъствие и следа в българската фолклористика. Предвидените доклади са свързани с основните научни полета, в които тя работи: народна проза, демонология, съвременни фолклорни форми и процеси, етнични общности. В същото време кръглата маса ще бъде и място за споделяне на спомени, впечатления, преживявания от съвместната работа и контактите с проф. Евгения Мицева.

Програмата на кръглата маса можете да видите тук:
krugla-masa-evgenia-mitseva

Няма коментари: