29 декември 2016 г.

Железопътният моделизъм в България – разкази, образи, дискурси

На 20 декември 2016 г. от 15.00 часа в зала 19 на ул. Московска 6А се проведе лекцията на д-р Ангелина Илиева на тема

Железопътният моделизъм в България – разкази, образи, дискурси

foto-angelina

Лекцията представя наблюденията на д-р Ангелина Илиева върху развитието и състоянието на железопътния моделизъм в България. Железопътният моделизъм може да бъде описан най-общо като създаване на миниатюрни триизмерни репрезентации на избрани елементи от железопътния транспорт, извършвано от възрастни в свободното им време с цел отдих и развлечение. Като форма на културна дейност той е вид хоби или игра. В по-широка теоретична рамка железопътният моделизъм е част от новата и все по-разрастваща се култура на сръчните потребители (craft consumers) – модерните консуматори, които предпочитат да влагат усилия, знания и въображение в майсторене, в творческо изработване, сглобяване или модифициране на предметите от заобикалящия ги свят: от облекло и аксесоари, през кулинария, до обзавеждане и украса на дома.
Историята, социалното организиране и културните практики на българските моделисти са показани през споделените от тях в публичното пространство лични разкази и дискурси. Създаваният от моделистите миниатюрен свят е осмислен като културен микрокосмос със специфична художествена „поетика“.
Ангелина Илиева е доктор по фолклористика и главен асистент в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН. Научните й интереси са в областта на съвременната популярна култура, медийната антропология, културите на свободното време, изследванията на играта. Член е на редакционната колегия на списание „Български фолклор“.

Няма коментари: