1 декември 2010 г.

МЕЖДУ ДВАТА СВЯТА (Български маскарадни игри и маски)

Изложба на Националния етнографски музей – БАН в  Националния музей на изкуствата "М. К. Чиурльонис" в гр. Каунас, Литва

В продължение на дълги години Етнографският музей при БАН събира колекция от кукерски маски, свързани с един от най-древните обичаи по българските земи, запазен и до днес. Много страни по света проявяват интерес към тази древна българска традиция. Тя се възпроизвежда в многобройни изложби и фестивали. Към колекцията от кукерски маски, съхранявана в музей проявиха интерес колегите от “Музея на Дявола”, който е част от Националния музей за изкуството “М.К.Чиурльонис”  в гр. Каунас, Литва. Тяхната инициатива бе подета от Посолството на Р България в Литва в лицето на Негово Пр. посланик Иван Данчев. Благодарение на съвместните усилия на Посолството и сътрудници от ИЕФЕМ-БАН бе подготвена изложба от кукерски маски илюстрирана с богат снимков материал от кукерските фестивали в България. Проектът за тази изложба бе предложен на вниманието на Външно министерство на Р България, което отпусна средства по работна програма Комуникационни стратегии на Р България за 2010 година. Към изложбата има и албум, в който са представени едни от най-добрите образци, съхранявани в музейната колекция. Цялостната подготовка на изложбата бе осъществена от екип, в който участваха ст.н.с. д-р Надежда Тенева (ръководител на проекта), н.с. д-р Елена Водинчар както и Цветана Манова  от Регионалния исторически музей- Перник.
Изложбата под надслов “Между двата свята (Български маскаради и маски)” ще се проведе от 02.12.2010 г. до 30.01.2011 г.в гр. Каунас, Литва под патронажа на Посолството но Р България в Литва.
Подготвената изложба ще запознае литовската публика с маскарадните игри, като част от традиционната календарната празничност на българите. Посредством, снимки и презентация тя ще се срещне със съвременното отбелязване на празника, изразяващо се в  многобройните фестивали по градове и села. Поради това, че са живели достатъчно дълго в определена етнокултурна среда, българските маски и маскарадни игре запазват своята идентичност. Така в началото на ХХI век българинът създава нови самобитни образци на една хилядолетна традиция, с които ще се запознаят посетителите на изложбата приз двумесечния й престой.

---
Публикувал: Л. Гергова

Няма коментари: