27 септември 2014 г.

Национална кръгла маса „Образът на цар Самуил: художествена литература, история, фолклор, изкуство“


На 3 октомври 2014 г. (петък) в заседателната зала на Националната библиотека ще се проведе Национална кръгла маса на тема: ОБРАЗЪТ НА ЦАР САМУИЛ: ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА, ИСТОРИЯ, ФОЛКЛОР, ИЗКУСТВО“, в която ще вземат участие и учени от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей. Събитието се осъществява в рамките на инициативата за отбелязване на 1000-годишнината от смъртта на цар Самуил и е организирано от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и Института за литература – БАН с финансовата подкрепа на БАН.

ПРОГРАМА

9.30
Откриване: проф. дфн Боряна Христова, Директор на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“; доц. д-р Елка Трайкова, Директор на Института за литература при БАН
Водещ заседанието: проф. дфн Б. Христова
9.45
д-р Никола Бенин, Русенски университет „Ангел Кънчев“
ВЕЛИЧИЕ И СТРАДАНИЕ – ОБРАЗЪТ НА ЦАР САМУИЛ В БЪЛГАРСКАТА ПОЕЗИЯ
10.00
проф. д-р Сава Сивриев, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
ЦАР САМУИЛ В „ЦАРСТВЕНИК“ НА ХРИСТАКИ ПАВЛОВИЧ
10.15
Албена Хинкова, Институт за литература при БАН
ОБРАЗИ НА ЦАР САМУИЛ В ХУДОЖЕСТВЕНАТА ЛИТЕРАТУРА И ТЕХНИ ПАРАЛЕЛИ В ПУБЛИЦИСТИКАТА НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ
10.30
проф. д-р Людмил Димитров, Софийски университет „Св. Климент Охридски“,
Людмила Маринова-Димитрова, Театрален колеж „Любен Гройс“
СМЪРТТА НА ЦАР САМУИЛ В ЕДНА СЛОВЕНСКА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ (ЙОСИП ПАЛИАРУЦИ – КРИЛАН)
10.45-11.00 – Кафе пауза
11.00
д-р Радка Пенчева, Музей „Емилиян Станев“, Велико Търново
„ПРЕДАТЕЛСТВОТО СЕ НАКАЗВА СЪС СМЪРТ…“ (ОБРАЗЪТ НА ЦАР САМУИЛ В ТВОРЧЕСТВОТО НА АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ)
11.15
доц. д-р Страшимир Цанов, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
ЦАР САМУИЛ В ТВОРЧЕСТВОТО НА АНТОН ДОНЧЕВ – ИДЕОЛОГИЧЕСКИ И ЕСТЕТИЧЕСКИ КОНТЕКСТИ НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ОБРАЗ
11.30
д-р Йордан Ефтимов,  Нов български университет
НАСРЕД ПИЯНСТВОТО НА НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЯ КИЧ: „ВОЙНИЦИТЕ НА САМУИЛ“ НА ЗЛАТОМИР ЗЛАТАНОВ (1983)
11.45-12.15 – Дискусия
12.15-13.30 – Обедна почивка
13.30
доц. д-р Елена Янакиева, д-р Юлия Карадачка, Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
ОБРАЗЪТ НА ЦАР САМУИЛ В БЪЛГАРСКАТА И ЧУЖДЕСТРАННАТА ЛИТЕРАТУРА
14.00
Нона Петкова, Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
ОБРАЗЪТ НА ЦАР САМУИЛ МЕЖДУ ИСТОРИЯТА И ИДЕОЛОГИЯТА
14.15
гл.ас. д-р Григор Х. Григоров, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН
ЛОКАЛНАТА ПАМЕТ ЗА СЮЖЕТА САМУИЛ УБИВА БРАТ СИ АРОН В ОБЛ. РАЗМЕТАНИЦА (ДУПНИШКО И БОБОВДОЛСКО)
14.30
гл.ас. д-р Богдан Дичев, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей
ДОМАШНОТО ОГНИЩЕ НА ЦАРЯ (ИЛИ БИТЪТ НА ПАМЕТТА ЗА САМУИЛ)
14.45-15.00 – Кафе пауза
15.00
доц. д-р Божидар Алексиев, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН
ПАРК-МУЗЕЙ „САМУИЛОВА КРЕПОСТ“ И РОЛЯТА МУ В КУЛТУРАТА НА СЕЛАТА ОТ ПОДГОРИЕТО (ПОДГОРИ́ЯТА)
15.15
гл.ас. д-р Ивайло Марков, д-р Виолета Периклиева, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН
ЦАР САМУИЛ И БЕЛАСИШКАТА БИТКА В ПОГРАНИЧНИЯ РЕГИОН ПЕТРИЧ (БЪЛГАРИЯ) – СТРУМИЦА (МАКЕДОНИЯ): КУЛТУРНА ПАМЕТ И КУЛТУРНИ ПОЛИТИКИ
15.45
проф. д-р Стоянка Кендерова, Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ПРИ ЦАР САМУИЛ СПОРЕД АРАБСКИ ИЗВОРИ
16.00 – Дискусия
16.30 – Закриване на Кръглата маса

23 септември 2014 г.

International Conference „Balkan and Baltic States in United Europe: History, Religion, Cultures II“

The “Balkan Ethnology” Department is organizing the international conference „Balkan and Baltic States in United Europe: History, Religion, Cultures II“ to be held in Sofia, Bulgaria, October, 1-3, 2014 at the Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum.

Both the region of Еastern Europe, defined as Balkans, and the Baltics, consist of diverse states with a great variety of ethnic and religious communities and cultures. The study of the dynamic national, ethnic, religious and migration processes in the regions mentioned above is of a particular interest for scholars coming from those regions, as well as for researchers in other EU countries. We have been observing processes of national consolidation, on the one hand, and of revealing ethnic and religious diversity, on the other. While there have been endeavours for maintaining “the most conservative” elements of the national, ethnic and religious cultures, at the same time dynamic processes of innovations and emergence of new “foreign” elements and cultures occur.

Considering the specifics of the various communities and cultures, we believe that there are certain commonalities in the processes and developments in the individual nation-states that allow us to talk, on the one hand, about regions (based on common historical heritage and recent developments) and, on the other hand, about comparison of the two regions in the course of the state-building and Euro-integration process after 1989.

The conference continues the discussions which began in Sofia at the Institute of Folklore, Bulgarian Academy of Sciences, dedicated to the processes of Euro-integration in the regions of the Balkans and the Baltics during the conference „Balkan and Baltic States in United Europe: History, Religion, Cultures“ (October 2009).

The programme of the conference is available at: http://www.balkanethnology.org/files/PROGRAMME.pdf

 

P R O G R A M M E

Wednesday, October 1, 2014
9.00 – 10.00 RegistrationIEFSEM, Moskovska 6 A, Second floor
Opening session, Hall N 19
10.00 – 10.30 Words of Welcome
10.30 – 11.00 Coffee break
Panel I. History, Hall N 19
11.00 – 12.00 Session I. History and Its Interpretations, Hall N 19
Chair: Petko Hristov
Discussant: Galina Lozanova

Ilze Boldāne, University of Latvia, Riga. The Interpretation of Latvian History in the School Textbooks and Interviews
Evgenia Troeva, IEFSEM – BAS, Sofia, Bulgaria. National Genealogy and Festivalization of the Past
Ivaylo Markov, IEFSEM – BAS, Sofia, Bulgaria. Cultural Heritage, Collective Memory and Ethnic Boundaries: The Case of Albanians from Republic Macedonia
Dimitar Atanassov, IEFSEM – BAS, Sofia, Bulgaria. Imagining the Past: Visual Narrative and Ideology
12.00 – 12.30 Discussion
12.30 – 14.00 Pause
14.00 – 15.00 Session II. “Others” – History, Memory, and Identity, Hall N 19
Chair: Ilze Boldāne
Discussant: Evgenia Troeva

Hristo Kyuchukov & Gyulsum Islak, Free University of Berlin, Germany. The Mehter Roma of Bulgaria – Who Are They?
Каспарс Зеллис, Университет Латвии, Рига. Воспоминания геноцида: истребление цыган/рома в годы Второй мировой войны в коммуникативной культуре общины рома Латвии
IneseRunce, University of Latvia, Riga. Jewish Religious Congregations in Latvia during the Times of Authoritarian Regime of Kārlis Ulmanis: 1934 -1940 and Contemporary Historical Memory
Петко Христов, ИЭФЭМ – БАН, София, Болгария. Роль праздничного календаря в конструировании идентичности в диаспоре (на примере украинцев в Софии и болгар в Одессе)
15.00 – 15.30 Discussion
15.30 – 16.00 Coffee break
16.00 – 17.15 Session III. Post-Modern Identities, Hall N 19
Chair: Piret Voolaid
Discussant: Каспарс Зеллис

Olga Brusylovska, I. I. Mechnikov Odessa State University, Ukraine. Post-Communist Identities and Their Transformations: Cases of Poland and Romania
Венета Янкова, Шуменский университет „Епископ Константин Преславский”, Болгария. О татарах в Литве – проблемы идентификации
Edin Smailović, Bosniak Council of Montenegro, Podgorica, Montenegro. Muslims from Bijelo Polje in Turkey: History and Relation to Homeland
Мария Галанова, ИЭФЭМ – БАН, София, Болгария.Традиционные стереотепные представления и современные медийные образы этнических меньшинств в Болгарии
17.15 – 17.50 Discussion
Panel 2. Culture – Traditions and Innovations, Hall of Mirrors
11.00 – 12.00 Session I, Hall of Mirrors
Chair: Ekaterina Anastasova
Discussant: Valeriia Kolosova

Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė, Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania. Change of Identity in the Bulgarian and Lithuanian Families in the Beginning of the 21st Century
Рачко Попов, ИЭФЭМ – БАН, София, Болгария. Имена святых и их праздники в традициях балканских народов
Reet Hiiemäe, Estonian Literary Museum, Tartu. Food and Magical Thinking: Dietary Ways to Protect the Body and the Self
Irma Šidiškienė, Lithuanian Institute of History, Vilnius. Contemporary Culture: Professions Days in Lithuania
12.00 – 12.30 Discussion
12.30 – 14.00 Pause
14.00 – 15.00 Session II, Hall of Mirrors
Chair: Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė
Discussant: Reet Hiiemäe

Anete Karlsone, University of Latvia, Riga. The Ttraditional Craft Skills in Modern Latvian Cultural Environment
Андрей Тонев, ИЭФЭМ – БАН, София, Болгария. Западно-европейские монеты в болгарских украшениях (ХVII – XIX вв.)
Petya Bankova, IEFSEM – BAS, Sofia, Bulgaria. An Ordinary Day of a Child’s Life in the Bulgarian Traditional Culture
Евгения Иванова & Велчо Крыстев, Региональный исторический музей, Стара Загора, Болгария. Магические практики болгар и цыган/ромов – взаимопроникновение в традиционной культуре
15.00 – 15.30 Discussion
15.30 – 16.00 Coffee break
16.00 – 17.15 Session III, Hall of Mirrors
Chair: Dimitar Atanassov
Discussant: Anete Karlsone

Marju Kõivupuu, Tallinn University, Estonia. Ash to Ash. Construction of Traditions: Cremation Ceremonies in Estonia Today
Irina Kolarska-Mladenova, IEFSEM – BAS, Sofia, Bulgaria. Assigning Holidays
Екатерина Анастасова, ИЭФЭМ – БАН, София, Болгария. Традиционная культура – между „культурным наследием” и „культурным туризмом” (на примерах из Болгарии, Эстонии и Латвии)
Александр Пригарин, Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова, Украина. Глокализация по-одесски: торговые практики в современном мегаполисе
17.15 – 17.50 Discussion
18.00 – 20.00 Reception, Second floor

Thursday, October 2, 2014
Panel 2. Culture – Traditions and Innovations, Hall of Mirrors
11.00 – 12.00 Session IV, Hall of Mirrors
Chair: Irma Šidiškienė
Discussant: Plamena Stoyanova

Valeriia Kolosova, Institute for Linguistic Studies (ILI), Russian Academy of Sciences, Saint-Petersburg. „Bear“ Plants in Bulgarian Folk Botany Nomination
Rasa Paukštytė–Šaknienė, Lithuanian Institute of History, Vilnius. The Culture of Leisure Time in the Lithuanian Family
Piret Voolaid, Estonian Literary Museum, Tartu. Our Olympic Winner and Doping Lore: Constructing a Culture Hero Online
Liisi Laineste, Estonian Literary Museum, Tartu. Social Memory, Internet Humour and Sharing: Central Cultural Logic of Web 2.0.
12.00 – 12.30 Discussion
12.30 – 14.00 Pause
Panel 3. Religion, Hall N 19
9.00 – 10.00 Session I. Religion and Politics
Chair: Mare Kõiva
Discussant: Inese Runce

9.00 – 9.30 Keynote paper: Виктор Шнирельман, Институт этнологии и антропологии Российской академии наук, Москва. В ожидании Антихриста

Žilvytis Šaknys, Lithuanian Institute of History, Vilnius. Ritual Year in Lithuanian Town: Religion, Ethnicity and Ideology
Веселин Тепавичаров, Софийский государственный университет им. Климента Охридского, Болгария. «Левое» и «правое» в болгарской политике
10.00 – 10.30 Discussion
10.30 – 11.00 Coffee break
11.00 – 12.00 Session II. Religion, Beliefs, and Sacred Places,Hall N 19
Chair: Žilvytis Šaknys
Discussant: Matthias Bickert

Richard Witt, Athens, Greece. Christianized Pagan Beliefs as a Central Element of Baltic and Balkan Society
Aušra Kairaitytė, Lithuanian Institute of History, Vilnius. Traditional and Contemporary Religiosity: Cult of the Mother of God and the Saints
Jonas Mardosa, Lithuanian University of Educational Sciences, Vilnius. Hill of Crosses in Lithuania:Features of Pilgrimage and Folk Religiosity in 20th – Beginning of the 21st Century
Mare Kõiva & Andres Kuperjanov, Estonian Literary Museum, Tartu. Sacred Places – the Destinations of Travels and Pilgrimages
12.00 – 12.30 Discussion
12.30 – 14.00 Pause
14.00 – 15.15 Session III. Religion and Religious Communities, Hall N 19
Chair: Aušra Kairaitytė
Discussant: Mara Kiope

Galina Lozanova, IEFSEM – BAS, Sofia, Bulgaria. Ethnic and Religious Exclusion Attitudes in Muslim Stories of the Prophets
Matthias Bickert, University of Bamberg, Germany. Between Spatial and Spiritual Presence – Islamic Re-Sanctification in Albania
Nadežda Pazuhina, University of Latvia, Riga. Socio-Cultural Practices of Latvian Old-Believers: the Experience of Self-Organization Practice and Religious Education
15.15 – 16.00 Discussion
16.00 – 16.30 Coffee break
Panel 4. Migrants and Migrations, Hall of Mirrors
14.00 – 15.15 Session I, Hall of Mirrors
Chair: Daniel Goeler
Discussant: Anna Krasteva

Mariyanka Borisova, IEFSEM – BAS, Sofia, Bulgaria. Bulgarian Female Migration to EU – Characteristics and Tendencies
Mila Maeva, IEFSEM – BAS, Sofia, Bulgaria. Bulgarian and Baltic Immigration in the Great Britain (Comparative Research)
Irina Airinei Vasile,National School of Political Studies and Public Administration & Sorin Bordusanu, Bucharest Comission for Attribution of Street Names, Romania. The Territory North of the Danube, a Welcoming Refuge for Balkan Populations
15.15 – 16.00 Discussion
16.00 – 16.30 Coffee break
16.30 – 17.30 Session II, Hall of Mirrors
Chair: Irina Airinei Vasile
Discussant: Mila Maeva

Daniel Goeler, University of Bamberg, Germany. On the Variability of Migration Systems. Experiences from Latvia and Albania Emigration
Anna Krasteva, New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria. Being Bulgarian Abroad (From Migration to Mobility)
Alberto Alonso-Ponga García, Salamanca University, Spain. Identity in Construction. Identity Definitions in the Integration Process of the Bulgarian Community in Castile and Leon (Spain)
17.30 – 18.00 Discussion
16.30 – 17.30 Panel 5. EU and EU Integration, Hall N 19
Chair: Alexander Ganchev
Discussant: Sofiya Zahova

Mara Kiope, University of Latvia, Riga. Shifting Perception: Attempt to Generate a Latvian – Bulgarian Communal Space in EU
Enis Kelmendi & Pajazit Haizeri, University of Pristine, Kosovo. The Religious Coexistence of Albanians – a Good Experience for the European Union
Yelis Erolova, IEFSEM – BAS, Sofia, Bulgaria. Bulgarians and Romanians – “New” Old Europeans
17.30 – 18.00 Discussion
18.00 – 19.00 Ethnographic films, Hall N 19
Collection of the National Center for Intangible Cultural Heritage, Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, Bulgarian Academy of Sciences


Friday, October 3, 2014
9.00 – 10.00 Panel 6. Empires and States, Nations and Communities Hall N 19
Chair: Jonas Mardosa
Discussant: Olga Brusylovska

9.00 – 9.30 Keynote paper: Raymond Detrez, Ghent University,Belgium. The Orthodox Christian Community in the Ottoman Empire: a Failed (Proto-) Nation?

Nikolay Nenovski, CRIISEA, University of Picardie Jules Verne, Amiens, France; ICER, Torino, Italy & Pencho Penchev, University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria; CRIISEA, University of Picardie Jules Verne, Amiens, France. Money without a State. Currencies of the Orthodox Christians in the Balkan Provinces of the Ottoman Empire (17th –19th centuries)
Светлана Коч, Институт социальных наук Одесского национального университета им. И.И. Мечникова, Украина.Национальные приоритеты ввыборе стратегии развития этно-культурными региональными группами (на примере Бессарабии)
10.00 – 10.30 Discussion
10.30 – 11.00 Coffee break
11.00 – 12.00 Panel 7. New Religious Movements, Hall N 19
Chair: Nadežda Pazuhina
Discussant: Richard Witt

Solveiga Krumina-Konkova, University of Latvia, Riga. New Religiosity in Latvia: Self-Development Webinars as a Near-Religious Phenomenon
Mariya Serafimova, South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Bulgaria. A New Religious Sensibility
Svetoslava Toncheva, IEFSEM – BAS, Sofia, Bulgaria. The Vision of Bulgaria’s and Greece’s Future during Social Crisis in Mantic Discourse
Mario Marinov, South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Bulgaria. New Religious Movements and Social Development
12.00 – 12.30 Discussion
12.30 – 14.00 Pause
14.00 – 15.00 Panel 8. Transformations of Post-Socialist Society, Hall N 19
Chair: Виктор Шнирельман
Discussant: Svetoslava Toncheva

Agnė Kalėdienė, Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania. Historical Reconstruction Clubs in Lithuania: Searching for Identity in Post-Socialist Society
Branko Bošković, University of Donja Gorica, Podgorica, Montenegro. Modernity and Identity in the Contemporary State of Montenegro
Sofiya Zahova, IEFSEM – BAS, Sofia, Bulgaria. Is It Possible to Have a Civic Nation on the Balkans: the Case of Montenegro
Plamena Stoyanova, IEFSEM – BAS, Sofia, Bulgaria. The Birth of the New Bulgarian Civil Society (or the Rebellion against the Failed Transition)
Ruta Ubareviciene, Lithuanian Social Research Centre, Vilnius. Ethno-Political Effects of Suburbanization in the Vilnius Urban Region. An Analysis of Voting Behaviour
15.00 – 15.30 Discussion
15.30 – 16.00 Coffee break
14.00 – 15.00 Panel 9. Language, Ethnogenesis, and Ethnic History, Hall of Mirrors
Chair: Edin Smailović
Discussant: Hristo Kyuchukov

Александр Шапошников, Отдел этимологии и ономастики Института Русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Москва, Россия. Финеиды – Гелон – Прибалтика: глоттогенез и этногенез брутенов, литовцев и латышей по данным гуманитарных и естественных наук
Александр Ганчев, Национальный университет им. И. И. Мечникова, Одесса & Владимир Мильчев, Запорожский национальный университет, Запорожье, Украина. Этногенетические связи населения нахии Караджа-даг и «туканцев» Буджака в первой трети ХІХ вв. (по материалам церковной и светской статистики и учета)
Юлия Узун, Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова, Украина. Проекты пространственной реструктуризации на Балканах в контексте процессов этнонациональной консолидации
15.00 – 15.30 Discussion
15.30 – 16.00 Coffee break
16.00 – 18.00 Final Discussion, Hall N 19
Conclusions and Prospects for New Cooperation
19.00 Farewell partyRestaurant “O! Shipka”, 13, Budapeshta Str.

17 септември 2014 г.

Фотоизложба "Кодът на времето - традиционната шевица в България"
От 10 до 13 септември 2014 г. на моста на Перловска река на кръстовището на бул. „Мадрид”, бул. „Христо и Евлоги Георгиеви” и бул „Янко Сакъзов” софиянци имаха възможност да разгледат изложбата „Кодът на времето – традиционната шевица в България” (автори: гл.ас. д-р Лина Гергова и гл.ас. д-р Яна Гергова, ИЕФЕМ – БАН; художествено оформление – Анастасия Велева). Изложбата е част от шестото ежегодно събитие „Реката в светлина“ – инициатива на Фондация „За Оборище“. Повече за проекта вижте тук: https://www.facebook.com/events/286899274838524/.

Шестте двуезични пана представят основни орнаменти и мотиви, срещани в традиционните шевици в България – носители на закодирани предания и послания от предходни времена, и информация за тяхната символика. Представените шевици принадлежат на фондовете на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН.


Научна конференция "Музеят и обществото на спектакъла"На 25 и 26 септември 2014 г. в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН (ул. Московска 6А, зала 19) ще се проведе Втората научна конференция от серията „ДЕБАТИ В МУЗЕОЛОГИЯТА“ на тема „Музеят и обществото на спектакъла“.

След 25 години на преход към пазарна икономика и неолиберална демокрация музеите у нас едва сега започват да търсят начини да се впишат в „обществото на спектакъла“, за да се конкурират успешно с останалите индустрии на културата, развлеченията и свободното време. Какви са стратегиите, с които си служат музеите, следвайки логиката на пазара, за да привлекат повече посетители в своите зали, съответно – по-големи приходи? Какви са в същото време последствията от комодифицирането на културните ценности, които музеите издирват, съхраняват, излагат на показ, интерпретират? Възможно ли е да се намери компромис между двата крайни полюса в социалната мисия на музея днес – образованието и развлечението? И какво е мястото на социалната отговорност на музея като институция на публичната сфера в тази мисия? Това са централните въпроси, които Втората научна конференция от серията „Дебати в музеологията“ си поставя за цел да повдигне и разгледа.

ПРОГРАМА

25 септември 2014 (четвъртък)

9:30 Регистрация на участниците

9:45 Откриване на конференцията

Панел I – МУЗЕЙ, СПЕКТАКЪЛ, ПРЕЖИВЯВАНЕ
Водещ: гл.ас. д-р Елена Водинчар


10:00
Музеят и обществото на спектакъла
гл.ас. д-р Светла Kазаларска, ИЕФЕМБАН

10:15
Етнографският музей и модерната икономика на символите
доц. д-р Николай Папучиев, СУ „Св. Климент Охридски“

10:30
Етнографската музейна изложба като преживяване

проф. д.ф.н. Анатол Анчев, ИЕФЕМ – БАН, и Михаела Виденова, докторант, ИЕФЕМ – БАН


11:00 – 11:15 Дискусия

11:15 – 11:30 Кафе-пауза                 

Панел II – МУЗЕЯТ, ИГРАТА И „КУЛТУРАТА НА УЧАСТИЕТО“
Водещ: доц. д-р Николай Папучиев


11:30
Фолклорният хронотоп в обредността и в музейната експозиция

проф. Георг Краев, НБУ

11:45
Играта в и чрез интерпретацията на наследството в музея (по материали от проекта CANEPAL)
д-р Леонора Бонева, Национален исторически музей

12:00
Формиране на националната идентичност на играещия човек (homoludens) в музея.
Новите медии в музея

Яница Маринова, докторант, катедра ,,Медии и обществени комуникации“, УНСС

12:15
„Българският средновековен костюм“ – проектът посредник между музея и публиките
гл.ас. д-р Ангелина Илиева, ИЕФЕМ – БАН

12:30 – 12:45 Дискусия

12:45 – 14:00 Обедна почивка

Панел III – МУЗЕЙНИТЕ ПОСЕТИТЕЛИ МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗАБАВЛЕНИЕТО И УЧАСТИЕТО
Водещ: гл.ас. д-р Светла Казаларска


14:00
Европейският проект ЕМЕЕ „ЕвроВизия: Музеите представят Европа“ и привличането на непосетители в музеите
доц. д-р Цветана Кьосева, зам.-директор, Национален исторически музей
14:15
Ателиетата в един малък музей – опит и перспективи
Георги Куманов, гл. уредник, Исторически музей – Велинград

14:30
Активното възприемане на културното наследство
(Авангардни практики, реализирани в Националния исторически музей и неговите филиали)
Мадлен Янева, Петър Стефанов, Национален исторически музей
14:45
Музеят – между образованието, развлечението и социалната активност
(Добри практики от Латвия и Словения)

доц. д-р Валентина Ганева-Райчева, ИЕФЕМ – БАН


15:00 – 15:15 Дискусия

15:15 – 15:30 Кафе-пауза

Панел IV – МУЗЕЙ, ПАМЕТ, КАНОН
Водещ: Димитър Василев


15:30
Вазовите музеи в България: един неизчерпаем сюжет в примката на канона
проф. дин Вера Бонева, УниБИТ – София

15:45
Пощенските картички от края на XIX и началото на XX век в българските музеи и архиви. В търсене на нови експозиционни пространства и функционални предназначения
д-р Маргарита Кузова, НБУ

16:00
Пространството на града и модернизацията на София до 40-те години на XX век (през погледа на една музейна колекция)

доц. д-р Мира Маркова, катедра „Етнология“, СУ „Св. Климент Охридски“

16:15 – 16:30 Дискусия

16:30 – 17:00 Представяне на сборника
Виж кой говори: комуникационни и интерпретационни модели в музея“


17:00 Коктейл

26 септември 2014 (петък)

Панел V – МУЗЕЙ, СЦЕНА, ПЪРФОРМАНС
Водещ: гл.ас. д-р Яна Гергова


10:00
Духът на Перник
Елена Темелкова, директор, ХГ – Перник

10:15
Сцена в реката – ново пространство за спектакли
Елена Георгиева, РИМ – Ловеч

10:30
Инсталацията, пърформансът, видеоартът и тяхното място в съвременния музей на изобразителното изкуство
Юлиан Митев, изкуствовед, Национална художествена академия

10:45 – 11:00 Дискусия

11:00 – 11:30 Кафе-пауза

Панел VI – НОВИТЕ МЕДИИ В МУЗЕЯ
Водещ: гл.ас. д-р Ангелина Илиева


11:30
Новият музей и цифровото бъдеще.
Едно изследване на приложението на AR в музейна среда
инж. Петър Атанасов, РИМ – Варна
11:45
Музеят в света на мобилните приложения
Милена Бербенкова, стажант към Национален природонаучен музей – БАН
12:00
Новите медии в ОИМ – Гоце Делчев.
Медиализиране и виртуализиране на музейното преживяване
Спаска Паскова, гл. уредник, Общински исторически музей – Гоце Делчев
12:15
Аудиовизуалният спектакъл „Легенди от Аладжа манастир“ и интерактивната мултимедийна експозиция „Аладжа манастир – история, легенди и загадки“, художествени исторически възстановки
Валери Кинов, уредник, музеен комплекс „Аладжа манастир“

12:30 – 12:45 Дискусия

12:45 – 14:00 Обедна почивка

Панел VII – МУЗЕЯТ И ЛОГИКАТА НА ПАЗАРА (Част I)
Водещ: Иглика Мишкова


14:00
Рекламата като част от музейната комуникация: случаят ИЕФЕМ – БАН
гл.ас. д-р Яна Гергова, ИЕФЕМ – БАН

14:15
Движението към музеите и гледането като услуга
гл.ас. д-р Жана Попова, СУ „Св. Климент Охридски“

14:30
„Чипровският килим“ – основни репрезентативни модели през последното десетилетие. „Обществото на спектакъла“ и неизбежната, но „полезна“ комодификация в търсене на нови музейни пространства извън музея
гл.ас. д-р Ваня Иванова, ПУ – филиал „Л. Каравелов“ – Кърджали


14:45 – 15:00 Дискусия

15:00 – 15:15 Кафе-пауза

Панел VIII – МУЗЕЯТ И ЛОГИКАТА НА ПАЗАРА (Част II)
Водещ: гл.ас. д-р Светла Казаларска


15:15
„Идеалният музей“ на българския преход

гл.
ас. д-р Елена Водинчар, ИЕФЕМ – БАН

15:30
Между представлението и пазара – майсторите
и демонстрацията на занаяти
Димитър Василев, докторант, ИЕФЕМ – БАН

15:45
Пиещият човек – Дъблин и Бръшлян – два (не-)съизмерими музея на консумацията
проф. Диана Радойнова, д-р Чавдар Карабаджаков, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас


16:15 – 16:30 Дискусия

16:30 – 17:00 Обиколка в Етнографския музей – представяне на изложбата
„Имало едно време у дома“


17:00 Закриване на конференцията

___________________________
Организационен комитет:
Димитър Василев, гл.ас. д-р Елена Водинчар, гл.ас. д-р Яна Гергова, гл.ас. д-р Светла Казаларска

15 септември 2014 г.

Научна конференция "Българи в чужбина, чужденци в България: институции, организации, общностен живот"


Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН организира научна конференция на тема „Българи в чужбина, чужденци в България: институции, организации, общностен живот“. Във фокуса на изследователските търсения попадат различен тип миграции от и към България, засягащи различни исторически периоди. С пленарни доклади ще се включат известни учени в областта: проф. Юлияна Рот и доц. д-р Анна Кръстева, както и представители на Държавната агенция за българите в чужбина и Държавната агенция за бежанците.

Конференцията ще се проведе на 29 – 30.09.2014 г. в София, ИЕФЕМ, ул. „Московска“ 6А, Зала 19.

Заповядайте!

ПРОГРАМА

29 СЕПТЕМВРИ | ПОНЕДЕЛНИК

9:00 | РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

9:30 | ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

9:45-10:15 | ПЛЕНАРЕН ДОКЛАД                      
Проф. д-р Юлияна Рот (Институт по интеркултурна комуникация, Мюнхенски университет „Лудвиг Максимилиан“, Германия): Идентичности в движение: адаптационни процеси в българската диаспора

І ПАНЕЛ. БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА: ИНСТИТУЦИИ И ОБРАЗОВАНИЕ
10:15-11:45
водещ: гл.ас. д-р Мариянка Борисова


Гл. ас. д-р Таня Матанова (ИЕФЕМ-БАН): Български мигрантски институции в Европа: роля за поддържане при децата на български език, традиции и религия
Гл. ас. д-р Ива Кюркчиева (ИЕФЕМ-БАН): Български училища в Швейцария: инициативи, идентичности и предизвикателства
Д-р Биляна Раева: „Направихме си един остров, на който си мислим, че сме си в България“. Българското училище „Златен век“ в Нюрнберг, Германия
Гл. ас. д-р Ирина Коларска-Младенова (ИЕФЕМ-БАН): Българското училище в Прага: мисия, постижения, конфликти
Д-р Мая Падешка (НИ „Аз Буки“ - МОН): Българските училища зад граница през погледа на една обществена медия (Национално издателство „Аз Буки“ - МОН)

11:45-12:00 | КАФЕ ПАУЗА

ІІ ПАНЕЛ. БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА: ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЩНОСТЕН ЖИВОТ
12:00-13:15
водещ: гл.ас. д-р Магдалена Славкова


Доц. д-р Венета Янкова (ШУ „Епископ Константин Преславски“): Българите в Унгария: организации и общностен живот пред предизвикателствата на XXI век
Гл. ас. д-р Лина Гергова и гл. ас. д-р Яна Гергова (ИЕФЕМ-БАН): Медии и миграции (по примера на БУДИЛНИКЪ)
Д-р Галина Минева-Луканова (ИЕФЕМ-БАН): Хорът към българската църква в Берлин и хор „Bulgarian Voices Berlin“ като част от колективни дейности на българи в германската столица
Гл. ас. д-р Мариянка Борисова (ИЕФЕМ-БАН): Случаят Ирландия – български институции и организации

13:15-14:15 | ОБЕДНА ПОЧИВКА

ІІІ ПАНЕЛ. БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА: МИНАЛО И СЪВРЕМЕННОСТ
14:15-15:30
водещ: гл.ас. д-р Лина Гергова


Гл. ас. д-р Мила Маева (ИЕФЕМ-БАН): Българската миграция към Великобритания от средата на ХІХ в. до 1944 г.
Гл. ас. д-р Магдалена Славкова (ИЕФЕМ-БАН): Миграционни траектории на квалифицираните българи в ИспанияДокт. Елена Генова (Университет Нотингам, Великобритания): Bye Ганьо? Банален национализъм и банален европеизъм във всекидневните практики на българските висококвалифицирани мигранти във Великобритания
Докт. Емил Антонов (ИЕФЕМ-БАН): Български общности в съвременна Япония – специфики и начин на живот в началото на новото хилядолетие

15:30-15:45 | КАФЕ ПАУЗА

15:45-16:15 | ПЛЕНАРЕН ДОКЛАД
Доц. д-р Анна Кръстева (Нов български университет): Миграция в бяло: от класическата уседналост до космополитния транснационализъм

ІV ПАНЕЛ. МИГРАНТСКИ ОБЩНОСТИ, ИНСТИТУЦИИ, НАСЛЕДСТВА (НАБЛЮДЕНИЯ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА ЮЖНАТА ГРАНИЦА НА БЪЛГАРИЯ)
16:15-17:30
водещ: гл.ас. д-р Йелис Еролова


Доц. д-р Ирена Бокова (Нов български университет): Институционализиране на традицията – „тракийци“ по произход и по пребиваване
Доц. д-р Валентина Ганева-Райчева (ИЕФЕМ-БАН): От български бежанци в тракийски българи: тракийското наследство като символен капитал
Гл. ас. д-р Меглена Златкова (ПУ „Паисий Хилендарски“): Двойно гражданство и обучение по български език и култура – форми на институционализация и наследството в Одрин
Доц. д-р Магдалена Елчинова (Нов български университет): Религията като водещ фактор при изразяване на идентичността на истанбулските православни българи

18:00 | ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГИ
Dobrinka Parusheva, Lina Gergova (eds.). Ritual Year 8: MIGRATIONS. Sofia: Paradigma, 2014.
Йелис Еролова, Магдалена Славкова. Етничност, религия и миграции на циганите в България. София: Парадигма, 2013.

19:З0 | КОКТЕЙЛ


30 СЕПТЕМВРИ | ВТОРНИК

V ПАНЕЛ.  ТРАДИЦИОННИ БЪЛГАРСКИ ОБЩНОСТИ В ЧУЖБИНА І: БЕСАРАБИЯ И КРИМ
9:00-10:00
водещ: гл.ас. д-р Таня Матанова


Доц. д-р Женя Пимпирева (ИЕФЕМ-БАН): Българската бесарабска диаспора през погледа на медиите на роден език
Гл. ас. д-р Радка Братанова (ИЕФЕМ-БАН): Някои аспекти от културния живот на кримските българи
Гл. ас. д-р Галин Георгиев и гл. ас. д-р Елена Водинчар (ИЕФЕМ-БАН): Стари институции с нови функции. Общоселищните църковни празници у българите от Бесарабия днес

10:00-10:15 | КАФЕ ПАУЗА

10:15-10:45 | ПЛЕНАРЕН ДОКЛАД
Д-р Йордан Янев (Държавна агенция за българите в чужбина): Българските общности в чужбина и държавната политика към тях – между миналото и бъдещето

VІ ПАНЕЛ. ТРАДИЦИОННИ БЪЛГАРСКИ ОБЩНОСТИ В ЧУЖБИНА ІІ: РУМЪНИЯ, АЛБАНИЯ, СЪРБИЯ
10:45-12:00
водещ: доц. д-р Владимир Пенчев


Анюта П. Каменова-Борин (Исторически музей – Чипровци): Българските дружества в Банат, Румъния
Доц. д-р Веселка Тончева (ИЕФЕМ-БАН): Животът на една славянска (българска/македонска) общност в Албания: голобърдци в Тирана
Докт. Валентина Неделчева (СУ „Св. Климент Охридски“): Национален съвет на българите в Сърбия – политики и употреби
Гл. ас. д-р Евгения Грънчарова (ИЕФЕМ-БАН): Културните институции в Димитровград (Цариброд): мисия, проблеми, взаимодействия

12:00-13:00 | ОБЕДНА ПОЧИВКА

VІІ ПАНЕЛ. БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА: ПРЕДСТАВИ И ТИПОЛОГИИ
13:00-14:15
водещ: доц. д-р Женя Пимпирева


Добринка Костова (Етнографско-археологически музей, Елхово): Фамилия Баламезови – гордост за Елхово, България и Европа
Доц. д-р Владимир Пенчев(ИЕФЕМ-БАН): Топология на българското в Средна Европа
Снежана Йовева-Димитрова (Национален дарителски фонд „13 века България“): За някои нови модели на интеграция в Австрия и Словакия
Мария Галанова (ИЕФЕМ-БАН): Съдбата на емигранта – актуален щрих в автостереотипните представи на българите днес

14:15-14:30 | КАФЕ ПАУЗА

14:30-15:00 | ПЛЕНАРЕН ДОКЛАД
Анна Андреева (Държавна агенция за бежанците): Дом на кръстопът – за тези, които идват, и тези, които заминават

VІІІ ПАНЕЛ. ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ: БЕЖАНЦИТЕ
15:00-16:15
водещ: доц. д-р Катя Михайлова


Гл. ас. д-р Йелис Еролова (ИЕФЕМ-БАН): Да си бежанец в България – културни сблъсъци и предизвикателства
Цветелина Христова (Социален център „Хаспел“): Бежанци, трансграничност и интеграция
Доц. д-р Катя Исса (Университет за архитектура, строителство и геодезия): Българската езикова политика по отношение на чужденците в България – студенти, имигранти, бежанци
Константин Панайотов (ИЕФЕМ-БАН): Смай бежанци превзеха селото

16:15-16:30 | КАФЕ ПАУЗА

ІХ ПАНЕЛ. ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ: ОБЩНОСТЕН ЖИВОТ И КУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
16:30-17:45
водещ: гл.ас. д-р Яна Гергова


Доц. д-р Катя Михайлова (ИЕФЕМ-БАН): Поляци в България: институции, организации, общностен живот
Петко Мангачев: Украинската емиграция в България в периода между двете световни войни (1918-1944)
Анита Комитска (ИЕФЕМ-БАН): Италиански културни влияния в България през втората половина на ХХ век
Доц. д-р Петя Банкова (ИЕФЕМ-БАН): Лесно ли е да бъдеш арменец в България?


18:00 | ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

___________________________
Организационен комитет:
гл.ас. д-р Мариянка Борисова (координатор), гл.ас. д-р Лина Гергова, гл.ас. д-р Яна Гергова, гл.ас. д-р Йелис Еролова, гл.ас. д-р Таня Матанова, гл.ас. д-р Магдалена Славкова

Консултативен борд:
доц. д-р Катя Михайлова, доц. д-р Владимир Пенчев, доц. д-р Женя Пимпирева

За контакти:
conference.iefem@abv.bg