24 април 2015 г.

Откриване на изложбата „Лале ли си, зюмбюл ли си... Кене” в Националния етнографски музей


На 28 април (вторник) от 17.00 часа в залите на Националния етнографски музей при БАН се открива изложбата „Лале ли си, зюмбюл ли си... Кене” на Недялка Русева Ракшиева.

Какво е кене? Малцина знаят, извън тесния кръг на майсторките, етнографите и музейните куратори, че с това име е известна една от най-фините и изящни видове шита дантела, изработвана с обикновена игла от тънък памучен или копринен конец. Техниката е стара, разпространена в Средиземноморието и привнесена в българските земи от Изтока още през ранното Възраждане. Шитата дантела кене е овладяна до съвършенство от българката, създала истински шедьоври – копривщенските кенета.

Авторката на творбите от изложбата – Недялка Ракшиева, е доцент по химия. Запленена от изяществото на кенето, тя се учи на това изкуство от стара майсторка арменка. Увлечението се превръща в хоби, а след това – и в отдаденост. То носи на майсторката на занаята много радост, вдъхновение и творческо удовлетворение. Тя прилага шитата дантела като фина украса на блузи, ризи, шалове, кърпи за глава, дамски кърпички. Постигнала е свой собствен почерк в изпълнението и вариациите на мотивите, като ги обогатява с вплитане на мъниста.

Изложбата представлява интерес за всички почитатели на българското народно изкуство и неговото съвременно звучене.   

22 април 2015 г.

Докторантски семинар на тема: „Юбилейните сборници като свидетели на епохата. Към въпроса за рецепцията на Кирило-Методиевската традиция в модерната българска култура“На 28 април 2015 г. (вторник) от 11.00 часа в зала № 19 на ИЕФЕМ-БАН ще се проведе докторантски семинар по проект „Стимулиране развитието на научния потенциал в изследванията на културната памет, културното наследство и идентичности“.

На семинара гл. ас. д-р Евелина Джевиецка (КМНЦ) ще изнесе презентация на тема:

Юбилейните сборници като свидетели на епохата. Към въпроса за рецепцията на Кирило-Методиевската традиция в модерната българска култура

Изследването е посветено на функционализирането на фигурите на Кирил и Методий (третирани като място на паметта) след 1944 г. Авторката проследява как те се интерпретират и представят в юбилейните книжни издания, като по този начин ще повдигне въпроса за маркирането на българската културна памет сред елитите, а по-специално – в научните среди през ХХ век.


Заповядайте!

18 април 2015 г.

Семинарът "Нематериално културно наследство" започва с лекция на професор Мила Сантова


Експертният съвет по нематериално културно наследство към ИЕФЕМ-БАН организира семинар на тема:

НЕМАТЕРИАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Първата сбирка е на 28. април 2015 г. (вторник) от 10:00 часа в Заседателната зала на ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 6, ет. 7.

Професор Мила Сантова, под чието ръководство чипровското килимарство стана част от световното нематериално културно наследство на ЮНЕСКО, ще открие семинара и ще проведе първата лекция.

Заповядайте!

15 април 2015 г.

„Устното разказване“ – лекция на професор Албена Георгиева


На 21 април 2015 г. (вторник) от 14:00 часа в заседателната зала на ИЕФЕМ-БАН на ул. Георги Бончев, бл. 6, ет. 7 ще се проведе лекция на проф. Албена Георгиева на тема:

УСТНОТО РАЗКАЗВАНЕ

Лекцията се провежда в рамките на семинар „Фолклорната словесност – традиции, състояние, тенденции”, организиран от секция „Антропология на словесните традиции” при ИЕФЕМ-БАН.

Заповядайте!

11 април 2015 г.

Профилактика на Националния етнографски музей

От 17.04 до 23.04 включително ще се извърши ежегодна профилактика на Националния етнографски музей. В тази връзка музеят ще бъде затворен за посетители.

8 април 2015 г.

Приказка за чипровските килими, или авторефлексията на един посетител 
Снимка: Радостин Радков

Изложбата „Чипровски килими. Традиции и съвременност“ в Националния етнографски музей провокира впечатленията на Михаела Виденова, която в цялостен текст, наречен: „Авторефлексия на един посетител: граници на естетика, граници на контакт“, изразява своите преки впечатления и емоции от експозицията. 

Вдъхновена от чипровския килим „Дървото на живота“, посетителката обяснява митологичната символика на дървото, което се свързва с древните представи за познанието, мъдростта и хармоничното организиране на световното пространство. Авторката разглежда не само символичните елементи, втъкани в килимите, но и отправя поглед към легендите, свързани с килимарството, периодите в изкуството и културата, изкусно втъкани в занаята…и стига до приказка за тъкачката или каква е връзката между Тибет, Чипровци и Робер Дельони… Каква е Вашата приказка? 

Последвайте примера на Михаела Виденова и споделете наблюденията си на e-mail: a.komitska@abv.bg или pr@iefem.bas.bg … Защото приказката трябва да продължи.   

Историята на Михаела Виденова може да прочетете тук.