26 септември 2012 г.

Съвместно представяне на брой на сп. "Социологически проблеми" и сб. "Migration and Identity. Historical, Cultural and Linguistic Dimensions of Mobility in the Balkans"


На 1 октомври 2012 г. от 18.00 ч., във Френския институт на ул. „Дякон Игнатий” № 2 в София, ще бъдат представени тематичният брой на списание „Социологически проблеми” на тема „Български и балкански миграции и мобилности” (съставител доц. д-р Анна Кръстева) и сборникът “Migration and Identity. Historical, Cultural and Linguistic Dimensions of Mobility in the Balkans” (съставител доц. д-р Петко Христов), издание на ИЕФЕМ-БАН.
Двете издания ще бъдат представени от специалисти в изследването на миграциите и мобилността като:
- Снежана Йовева
- Ирина Недева
- Светла Енчева
Деница Каменова
- Емилия Братанова
- Тихомира Трифонова
- Росица Генчева
- Мира Маркова
- Благовест Нягулов
Сред авторите и в двете издания са редица учени от ИЕФЕМ-БАН.

25 септември 2012 г.

Обучителен семинар на тема „Ролята на младежта за опазване на нематериалното културно наследство. Прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г. в държавите от Югоизточна Европа“На 24-25 септември 2012 г. в зала 7 на НДК се проведе Обучителен семинар на тема „Ролята на младежта за опазване на нематериалното културно наследство. Прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г. в държавите от Югоизточна Европа“. Той бе организиран от Регионалния център за опазване на нематериалното  културно наследство в Югоизточна Европа в София.  Работната сесия бе открита от Оли Груева (изпълнителен директор на РЦОНКН). С приветствие към участниците се обърнаха  г-н Митко Тодоров (заместник-министър на културата на Република България) и Франк Прошан (Секретариат на ЮНЕСКО).

Лекции върху Концептуални понятия на Конвенцията и върху проблемите на идентификацията и опазването на нематериалното културно наследство в двудневния семинар бяха изнесени от Франк Прошан (ЮНЕСКО), Панайота Андреанополу (Гърция) и Габор Соос (Унгария). Участници в семинара бяха представители на всички балкански държави и Русия. В края на работната програма гл.ас. д-р Ива Кюркчиева (ИЕФЕМ – БАН) и Ателие „Седянката“  направиха кратка презентация и демонстрация на техники за плетене на совалкови дантели, фриволите и кене.21 септември 2012 г.

Участие на ИЕФЕМ-БАН в Нощта на учените 2012

На 28.09. 2012 г. изследователи от Европа, подкрепени от Европейската комисия, ще се представят пред обществеността в Нощта на учените. България също ще се включи в тази инициатива, чиято основна цел е осъществяването на пряка комуникация между  науката и обществото. Събитията в София под надслов “Панаир на знанието и иновациите” се откриват в 16 ч. в Телефонната палата (ул. “Гурко” № 4, до Централната поща). Учени от БАН и от университети в страната ше представят пред посетителите  резултати от свои успешно приключили иновативни проекти. ИЕФЕМ ще участва в Нощта на учените с част от изложбата "Бесарабските българи в постсъветското пространство. Култура, политика, идентичност" и с документален филм "Бесарабските българи в Молдова и Украйна", създадени в резултат от работата по едноименния проект, финансиран от ФНИ - МНОМН. Членове на изследователския екип ще се срещат и разговарят с публика и журналисти.

4 септември 2012 г.

Изложба "Българите в Бесарабия. 200 години от преселването"


През 2012 г. се навършват 200 години от подписването на Букурещкия мирен договор (28. 05. 1812 г.). Според клаузите му Русия получава територията между реките Прут и Днестър, Бесарабия. От този момент в региона Бесарабия започва масово прииждане на българи от Влахия и Балканите – главно от Разградско, Силистренско, Свищовско, Габровско, Севлиевско, Плевенско. Това е първата масова вълна на преселвания, но има такава и през 1829-1830 г. от Сливенско и Ямболско. В Буджака, както още се нарича този край, българите основават своите колонии: Долу-Кьой (ок. 1806), Кубей (1809), Тараклия (1813), Чийший (1813), Таш-Бунар (1814), Курчи (1810-1811), Импуцита (1810-1812), Каракурт (1811), Чешма-Варуита (1813), Карагач (1812), Твардица (1830), Кортен (1830), Бургуджий (1830), Вайсал (1830), Чумлекьой (1830), Исирлий (1830), Кулевча (1830) и други.
Голяма роля във формирането на българската колония изиграва Иван Никитич Инзов, попечител на отвъддунавските преселници от 1819 година. На него се дължи основаването на гр. Болград. Освен това благодарение на И. Инзов император Александър І издава Указ (29 декември 1819 г.), според който българите получават правата на колонисти: държавна земя за вечно ползване, освобождаване от данъци и военна служба, свободно производство и търговия, религиозна свобода и др.
Изложбата се посвещава на най-старата българска диаспора, която въпреки превратностите на съдбата успява да опази своя етнически облик. Използваните етнографски експонати са оригинални предмети от бита и културата на българската общност в Бесарабия от края на ХIХ в и целия ХХ век. Те са събрани по време на теренните етноложки експедиции на ИЕФЕМ-БАН в многобройните селища на нашите сънародници в Одеска област на днешна Украйна и в днешна Южна Молдова. Голяма част от тях са дарения от представители на българската общност в Бесарабия, останалите са откупени за нуждите на музея и съставляват важен дял от неговите фондове.
Освен етнографските експонати в изложбата ще бъдат представени и картини на изтъкнатия художник, българин от Украйна, Александър Телалим. Той има над 40 самостоятелни изложби в България, Украйна, Испания, Франция, Япония, Полша, Германия, Белгия. Негови творби са притежание на частни колекции в България, САЩ, Франция, Германия, Австрия, Швeйцария, Швеция, Испания, Израел, Холандия, Португалия, Гърция, Полша, Русия, и Япония. 
Куратор на изложбата: гл.ас.д-р Елена Водинчар


Публикувал: И. Мишкова