20 юли 2013 г.

Изложба "ПАМЕТ И РИТУАЛ ОТ СОФИЙСКАТА СВЕТА ГОРА" в галерия Credo Bonum
Изложбата „ПАМЕТ И РИТУАЛ ОТ СОФИЙСКАТА СВЕТА ГОРА” (19 юли 1 септември 2013) в галерия Credo Bonum (София, ул. Славянска 2) представя характерната обредност и ритуали, свързани с отбелязването на пролетните празници в миналото и настоящето в района на Софийската Света Гора. Изложбата е част от дългосрочния проект на фондация Credo Bonum за популяризиране и социализиране на културното наследство от Софийската Света гора и се осъществява в партньорство с ИНСТИТУТА ЗА ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ към Българска академия на науките (ИЕФЕМ БАН).

Идеята на изложбата е да съпостави в една експозиция бита, обичаите и ритуалите от миналото, с начина, по който тази обредност и ритуали съществуват в София и нейните околности в наши дни. Изложбата включва експонати от Етнографския музей – фотографии, носии, тъкани, медни и керамични съдове и други предмети от бита на българина от началото на XX век. Другата част от експозицията е съставена от фотографии и видео документация от честването на празниците Лазаровден, Цветница, Великден и Гергьовден през тази година в района на Кремиковци и Желява. Богатият документален материал е съпътстван от текстове, описващи начина на честване на тези празници в миналото.

Изложбата цели да представи по интересен и достъпен начин ритуалите и обредността по тези места и най-вече да покаже, че макар и претърпели изменения и интерпретации, традициите продължават да живеят в нашето забързано време.

Изложбата се провежда със съдействието на Национален музей на българското изобразително изкуство и Гьоте институт
София.

http://credo-gallery.bg
http://www.svetagorasofia.bg/

18 юли 2013 г.

Поздравителен адрес от Дома на хумора и сатирата - Габрово за откриването на изложбата "Споменът диша. Проф. дфн Тодор Ив. Живков - човекът, ученият, учителят"

Уважаема проф. Пейчева,
Уважаеми колеги,

Радваме се, че днес етнолозите на България ще се съберат на изложбата „Споменът диша”, посветена на проф.дфн.Тодор Ив.Живков. Ние няма да можем да бъдем в залата – разстоянията решават вместо нас, но мислено ще следим как „дишат” спомените на колегите, за да откроят пътя, изминат заедно с човека, учения, учителя и приятеля проф. дфн Тодор Ив. Живков.
Ние в Музея „Дом на хумора и сатирата” също имаме своите живи спомени, при това свързани не само с овладяване на науката етнология. Помним, че с негова подкрепа, като директор на Института за фолклор, започнахме Националната среща-наддумване „Благолаж” преди 28 години, помним и срещите с професора от различни научни форуми. Споделяхме с него нашите постижения, дори и непретенциозните наглед издания с хумор, а той ни отвръщаше с голямата си усмивка и одобрително кимване. Сигурно точно емоциите ни ще са онова трайно, отвъд сериозните научни томове, което ще предава неповторимост и ще допълва нашите контакти с голямата личност на Т. Ив. Живков.

Пожелаваме успех на изложбата!

Гл. ас. Татяна Цанкова
Директор

Поздравителен адрес от ИМ - Чипровци за откриването на изложбата "Споменът диша. Проф. дфн Тодор Ив. Живков - човекът, ученият, учителят"Уважаеми дами и господа,
Уважаеми гости,
Чипровският край е известен като място, дало живот на редица будни личности, които със своето дело оставят ярък отпечатък в народната памет. Роденият в с. Митровци проф. д-р Тодор Ив. Живков е още един повод за гордост за чипровчани. Той ни оставя голямо научно наследство, което е показател за неговата ерудираност и отдаденост на делото му. Пътят му го отвежда далеч от родното място, но той неведнъж е показвал своята привързаност към Чипровци – лична и професионална – още от ученическите си години, когато е идвал и записвал песни. Неговата ангажираност с родния край личи и от стремежа да се проучва фолклорното наследство на Михайловградския край, от участието му в симпозиум и конференции, проведени в Михайловград. Проф. д-р Тодор Ив. Живков има своето заслужено място в българската етнология и фолклористика. Той за пръв път в българската наука прави опит за задълбочено навлизане в проблематиката на етноложкото познание, той е и ученият, който дава нов прочит на имената на корифеите на българското културно наследство – Михаил Арнаудов, Иван Д. Шишманов, братя Миладинови и др. Не на последно място трябва да се спомене и целта му да утвърди етнологията в българското висше образование.
За проф. д-р Тодор Ив. Живков – за човека, за учения - може да се говори много, защото той несъмнено е оставил следа от своята скромност и увереност у всеки, влязъл в допир с него. С настоящата изложба и тези, които не са имали привилегията да го познават, ще могат да се докоснат до неговия свят и до това, на което той посвети живота си.

Анюта Каменова-Борин, директор на Исторически музей - Чипровци

2 юли 2013 г.

Изложба "СПОМЕНЪТ ДИША. Проф. дфн Тодор Ив. Живков - човекът, ученият, учителят"


 

Заповядайте в Етнографския музей (ИЕФЕМ-БАН) на 9 юли 2013 г. (вторник) в 18 часа на откриването на изложбата „СПОМЕНЪТ ДИША. Проф. дфн Тодор Иванов Живков – човекът, ученият, учителят”!

Изложбата е фокусирана върху основни моменти от живота и дейността на проф. Живков. Тя не е само документална, нито само етнографска, още по-малко – механичен сбор от двете. Включените архиви, документи, снимки, лични вещи, предмети от бита, научни трудове, теренни тетрадки и др. диалогизират с експонираните етнографски материали от Чипровския край от колекциите на Етнографския музей към ИЕФЕМ при БАН и Историческия музей – Чипровци.

Тази изложба е нашият спомен за професор доктор на филологическите науки Тодор Иванов Живков. Спомен за човека и изследователя, който не се боеше да разрушава порядъка в науката, да полемизира с утвърдени теоретични модели, за учителя, който обичаше да въвлича своите събеседници, колеги и ученици, в научни дебати. Тя е нашият диалог с него в днешния ден, когато той трябваше да навърши 75 години.
 
Изложбата се осъществява със съдействието на семейството на проф. Тодор Ив. Живков, Община Чипровци, Исторически музей - Чипровци, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Югозападен университет „Неофит Рилски”, Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл” и Регионален исторически музей Бургас.