2 септември 2016 г.

Изложбата „Дантелено чудо от хартия“ за Националния празник на Украйна

На 30 август, 2016 г. в Централното фоайе на Княжеския дворец Националният етнографски музей и Посолството на Република Украйна откриха изложбата „Дантелено чудо от хартия“. Специални домакини на откриването бяха Негово превъзходителство г-н Микола Балтажи, посланик на Украйна в България и председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров. Двамата, заедно с директора на ИЕФЕМ – БАН доц. д-р Петко Христов, получиха специални подаръци от изкусните майсторки на днепропетровските  витинанки.


Сред различните видове на украинското народно декоративно изкуство, което има дълбока и богата традиция, важно място заема художественото изрязване от хартия (на украински – „витинанкаˮ). Искуството представлява орнаментално изрязани изделия от тънка хартия, които са украсявали  интериора на традиционното украинско жилище.

“Витинанката” е своеобразна дантела от хартия на която присъстват флорални, зооморфни, атропоморфни и тематични приказни, старинни и обредни мотиви. Изрязват се с ножица или нож, от бяла или цветна хартия, прегъната няколко пъти. Украинците традиционно ги използват за украса на рафтове, тавани, стени, прозорци, етажерки, комини, печки, както преди празници така и във всекидневния живот.

Днес активно се популяризира този вид народно творчество от майстори, които са съхранили и развиват традицията. Съвременните изделия изрязани от хартия вече не са предназначени само за украса на дома – те се представят на изложби, допълват интериора на обществени сгради, превръщат се в част от полиграфическата продукция, елементи от пощенските картички и календари, оригинално допълнение към декора на театрални постановки и др.


Изложбата „Дантелено чудо от хартияˮ, създадена от Днепропетровска къща на изкуствата, открива възможност да се запознаем с различни авторски стилове на това изкуство. Експозицията в Националния етнографски музей представя около 70 изделия, изрязани от хартия, най-доброто от различни майстори на този занаят. В тези произведения са изразени най-характерните за Поднепровието мотиви, техники и форми. Изложбата е нашият художествен подарък за двайсет и петата годишнина от независимостта на Украйна.

Представените изделия от хартия имат своята особена художествена структура, орнаментика и техника. Изложбата добре илюстрира различните мотиви на този тип изкуство:
– света на растителни форми, стилизирани цветя;
– старинните символи, народните традиции, празници и обреди;
– антропоморфни мотиви;
– зооморфни образи, често фантастинчни;
– сюжетно-тематични композии на литературни творби.

Местните особености на изделията са представени най-изразително в творчеството на представителя на Националния съюз на майсторите на народно изкуство на Украйна – Наталия Авдеенко. Тя принадлежи към творческо семейство, в което това изкуство се практикува вече трето поколение. В творбите си тя следва най-добрите традиции, присъщи на петрикивската „витинанкаˮ. Наталия Aвдеенко показва сгънати хартиени декорации – сложни мащабни произведения на изкуството, създадени от отделни орнаментални елементи, хармонично съчетани помежду си и подредени в единна декорация.

Основният символ в нейните творби е „Дървото на животаˮ. Представени са също така традиционни композиции от растения и цветя: „килимчеˮ , „ клонˮ, „ кърпаˮ, „букетˮ. Повечето от творбите са симетрични, изработени от няколко цвята. Традиционният набор от елементи, които стилизирано отразяват природата (цветя, листа, пъпки, клонки, плодове, птици) представляват безкрайно богатство на симетрични композиции и рисунки. Авторката съвършено владее техниката, проучва и предава традиционните мотиви на Петрикивка, но въвежда и нови елементи, като им придава съвременен облик.
Творческото наследство на професионалния художник Андрий Пушкарьов е пример за друг начин на развитие на “витинанки”. Майсторът съчетава постиженията на народните хартиени декорации, съчетавайки ги с апликация и графика. Неговият авторски почерк включва и оцветяване на хартията с восъчни пастели, както при графичното изкуство. Освен с технологични иновации, художникът експериментира в композиционните сюжети. Образите на неговите изделия са ангели, казаци, жени-пазителки, коне. За тях са характерни схематичност, сдържана стилизация, прецизна отчетлива контурно-силуетна форма, асиметрия, ритъм на дребния щрих, ограничена цветова гама.

В представените творби на друг представител на Националния съюз на майсторите на народно изуство на Украйна – Юлия Датченко са съчетани флорални, зооморфни и антропоморфни мотиви. В декоративните пана, измайсторени от нея, елементите са разположени предимно симетрично. Фигурите на хора, животни, птици са разположени и от двете страни на стилизираното дърво или цвете. Изделията на Юлия Датченко са с дълбок смисъл, особена емоционалност и хармония.

С особено съвършенство и ясна графична рисунка се различават изделията на майсторката Олга Иващенко.  Тя представя фини, изящни илюстрации както на народните празници, така и на поетичните творби на Тарас Шевченко. Авторката умело съчетава визуалната визия на безсмъртното наследство на Великия Кобзар с техниката на традиционната единична (създадена от един лист хартия) декорация, изрязана от хартия. Украсата на Великденското пано – цикъл „Великденски яйцаˮ – визуализира традиционни за украинците празници от народния календар, връзката с народните вярвания и легенди.

Образният орнаментално-символичен език е присъщ и на творбите на младия майстор, представител на Националния съюз на майсторите на народно изкуство на Украйна и на Националния съюз на художниците на Украйна – Дмитро Король. Майсторът изработва както традиционни едноцветни изделия, така и многоцветни. Неговите творби от хартия привличат с философската си дълбочина, предадена чрез фини дантелени елементи. При създаването на уникалните си изделия той умело използва древните символи, елементи от народната култура, обръща се към менталната памет на украинския народ, черпейки от източниците на националната духовност.

В експозицията е представено и творчеството на Юлия Дунаева, която в творбите си използва народните мотиви и отразява прекрасната природа,  работейки с особена техника – откъсване (техника, при която фигурките не се изрязват с ножица, а парченца хартия се отстраняват с ръка). Нейните изделия (на украински – „вириванкиˮ) показват творческите търсения на съвременните художници в областта на апликацията.


Посетителите на изложбата ще останат очаровани от  разнообразието на невероятното украинско дантелено чудо от хартия, което носи в себе си дълбока традиция и е белег за високата орнаментална култура на украинския народ. Най-вече тези изваяни от хартия чудеса са носители на добрата енергия и топлината на ръцете на техните създатели.

Ръководител на проекта е изкуствоведът Валентина Слобода, куратор на изложбата е д-р Анита Комитска. Прекрасните витинанки ще могат да се видят в Огледалната зала на музея до 10 септември, 2016 г.