21 ноември 2012 г.

Ателие "Седянката" на гости на Етнографския музей


ИЕФЕМ-БАН с изложба във Варна


В рамките на ежегодната XVII-та научна историческа конференция „България в световната история и цивилизации – дух и култура”, 24 и 25 ноември 2012, гр. Варна, ИЕФЕМ-БАН ще представи изложбата “Българите в Бесарабия. 200 години от преселването”. Изложбата ще бъде подредена в експозиционна зала в търговско-развлекателен център Мол Варна за периода от 23 ноември до 31 декември.

Организатори на събитието: Община Варна, Съюза на учените - Варна, Мол Варна, ANDARI photography and communications. 

15 ноември 2012 г.

150 години от рождението на професор Иван Д. Шишманов. Национално честване - ПРОГРАМАОрганизатори:
 Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей - БАН
Институт за литература - БАН  


П Р О Г Р А М А

ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕ
С ПЛЕНАРНА СЕСИЯ
20 ноември 2012 г., вторник
10.00 ч. в Големия салон на БАН

ОТКРИВАНЕ
Проф. дфн Р. Дамянова – Председател на Организационния комитет и ръководител на научния проект Иван Д. Шишманов и модернизацията на българската хуманитарна наука

ПРИВЕТСТВИЯ
Проф. дмн Евгений Николов – И. Д. Председател на БАН
Г-жа Маргарита Попова – Вицепрезидент на Република България

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ
Проф. д-р Кирил Топалов.  Апостолът на българската наука професор Иван Д. Шишманов.
Проф. д-р Надежда Драгова. Иван Д. Шишманов – КАМЕРТОНЪТ.
Акад. Васил Гюзелев –  Кореспонденцията на Иван Шишманов и Карл Крумбахер.
Доц. д-р Румяна Конева. Една камбана за европейско съгласие. Творческото и житейското кредо на проф. Иван Шишманов.
Проф.  д-р Михаил Неделчев. Достолепният персонализъм на Иван Шишманов.

ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА
Катя Зографова – Директор на Националния литературен музей – представя изложбата ЕДНО ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНО ПРИЯТЕЛСТВО.


ШИШМАНОВИ ЧЕТЕНИЯ 5
ИВАН Д. ШИШМАНОВ – КЪМ ОБНОВА

ПЪРВИ ДЕН – 20.11.2012, вторник
Централно управление на БАН, зала 207, втори етаж


14.00 ч.
ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ
Водещ  Владимир Пенчев
Чл.-кор. Милена Цанева (СУ „Св. Климент Охридски). „Вярвате ли в приятелството?” – „Да!”
Проф. Елена Михайловска (СУ „Св. Климент Охридски). Българското общество във фокуса на семейните истории и генеалогии. Иван-Шишмановата фамилия.
Доц. д-р Юлия Николова (ПУ „Паисий Хилендарски”). Бащата или началото на обновата.
Проф. дин Надя Данова (Институт за балкански изследвания – БАН). Една непозната страница от микроисторията: Димитър Е. Шишманов и Фердинанд Дечев.

Дискусия
15.30 ч. – кафе пауза

15.45 ч.
ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ
Водещ Румяна Дамянова
Проф. дфн Клео Протохристова (ПУ „Паисий Хилендарски”). Лекционният курс на Иван Шишманов върху Италианския ренесанс – от конспекта към аксиологиите.
Доц. д-р Цвета Хубенова (СУ „Св. Климент Охридски”). Личността и знанието. Гьоте през погледа на Шишманов.
Доц. д-р Владимир Пенчев (ИЕФЕМ – БАН).Чешкото народознание за ролята на Иван Шишманов.
Лозинка Йорданова (Председател  на НЕПС)40 години НЕПС „Проф. д-р Иван Шишманов”.

Дискусия

17.30 ч. – коктейл в ресторанта на БАН в Централно управление


ВТОРИ ДЕН – 21.11.2012, сряда
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей - БАН,
ул. „Московска”, 6 А, зала 19


9.30 ч.
ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ
Водещ  Бистра Ганчева 
Проф. дфн Сава Сивриев (ШУ „Епископ Константин Преславски”). Проф. Иван Шишманов за Захари Стоянов.
Мария Галанова (ИЕФЕМ – БАН). Стереотипни визии относно българската етнопсихика. Реални представи или възрожденски книжовни творения?
Доц. д-р Недка Капралова (Институт за литература БАН). Към въпроса за градския характер на Българското възраждане: спомоществователството.
Гл. ас. д-р Елена Азманова (ЮЗУ „Неофит Рилски). Идеите на Ив. Шишманов за богомилството в контекстите на времето (първата половина на ХХ век).
Гл. ас. Николета Пътова (Институт за литература – БАН). Критически прочити: Шишманов – Вазов.

Дискусия
11.00 ч. – кафе пауза

11.15 ч.
ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ
Водещ Румяна Дамянова
Акад. Иван Радев (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”). Иван Д. Шишманов – подход и практики на  дневниковия жанр.
Доц. д-р Пламен Антов (Институт за литература – БАН). „1762. Паисий и Русо”: сянката на Вазов.
Катя Зографова (Национален литературен музей). Покровителят на местата на паметта.
Доц. д-р Петър Велчев (Институт за литература – БАН). Феноменът Шишманов.

Дискусия
13. 00 ч. – обедна почивка


14. 30 ч.       
ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ
Водещ  Стоянка Бояджиева
Гл. ас. д-р Миглена Иванова (ИЕФЕМ – БАН). За една група описания на народни костюми от 1888 г., съхранени в архива на проф. Иван Шишманов.
Гл. ас. д-р Ирина Коларска (ИЕФЕМ – БАН). Обредното слово в коледния обреден комплекс.
Д-р Богдан Дичев (ИЕФЕМ – БАН). Фолклорният мотив „мъртвец става от гроба“ в авторските балади на поети от славянския свят (аналитични паралели със студията за мъртвия брат на Иван Шишманов).
Константин Панайотов (ИЕФЕМ – БАН). Иван Шишманов за малоазийските българи.

Дискусия
15. 45 ч. – кафе пауза

16. 00 ч.
ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ
Водещ Недка Капралова
Проф. дфн Мария Младенова (УНИБИТ). Лидия Шишманова – не само спътница, но и интелектуалка със собствен блясък.
Гл. ас. д-р Бойка Илиева (ЮЗУ „Неофит Рилски”). Шишманов и Ариосто.
Проф. Божидар Леонов (Председател на Българския есперантистки съюз). Дейността на Филиала в България на Световната  Академия на науките – Сан Марино и българските есперантисти за реализиране на  дело на идеите на проф. Иван. Д. Шишманов за приложението на Есперанто в международните контакти на учените в света.
Гл. ас. д-р Юлия Йорданова-Панчева (ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски”). Проф. д-р Иван Шишманов – литерарпедагогът.
Гл. ас. д-р Венцислав Божинов (ЮЗУ „Неофит Рилски”). Значението и задачите на нашата... етнология.

Дискусия


ТРЕТИ ДЕН – 22.11.2012, четвъртък
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей - БАН,
ул. „Московска”, 6 А, зала 19

9.30 ч.
СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ
Водещ  Албена Георгиева
Д-р Велислав Алтънов (ИЕФЕМ – БАН). Политически импликации върху произхода на българите и тяхната държава, 100 г. след И. Шишманов.
Гл. ас. д-р Цветанка Горанова (ИИОЗ – БАН). Христо Вакарелски – изтъкнат представител на Шишмановата народоучна школа.
Гл. ас. д-р Яна Сивилова (СУ „Св. Климент Охридски). Два типа народна етимология в българските и полските пословици.
Проф. Людвиг Селимски (Катовице). Дeсет етимологични поправки и добавки.

Дискусия
11. 00 ч. – кафе пауза

11.30 ч.
ОСМО ЗАСЕДАНИЕ
Водещ  Ирина Коларска
Проф. дфн Диана Иванова (ПУ „Паисий Хилендарски”). Иван Шишманов и модерният път в развитието на българската наука за езика.
Проф. дфн Бистра Ганчева (ПУ „Паисий Хилендарски”). Иван Шишманов като кореспондент на проф. Николае Йорга.
Литературовед Васил Балевски (Институт за литература – БАН). Кореспонденция на Иван Шишманов с Михаил Арнаудов.
Доц. д-р Ружа Симеонова (Научен архив – БАН). Фотографското наследство на Иван Шишманов, съхранявано в Научния архив на БАН.
Цветана Величкова (Научен архив – БАН). Академичната школа на Иван Шишманов по документи  от фондовете на български учени, съхранявани в Научния архив на БАН.
Докторант Елисавета Стойчева (ЮЗУ „Неофит Рилски”). Шишманов и Паисий.

Дискусия

Закриване на Шишмановите четения на чаша вино

14 ноември 2012 г.

Специален гост на Международен фестивал на етнографския филм – София 2012 ще бъде Сара Елдер


Специален гост на Международен фестивал на етнографския филм – София 2012 ще бъде Сара Елдер (САЩ). В продължение на 30 години тя работи в Аляска съвместно с коренното население – ескимосите юпик и инуит като създава множество етнографски филми. Нейната кариера в документалното кино се концентрира около етиката и предизвикателствата на снимането отвъд културните граници. През 70-те години заедно със своя колега Ленард Камерлинг, Елдер става пионер в етнографското кино, с развитието на метод за сътрудничество с общността, в която сниманите субекти участват във взимането на решения и режисират филмовите теми, събития и предмети на разговор.
В периода 1973-1998 г., заедно с Ленард Камерлинг, Елдер основава и ръководи Филмов проект за наследството на коренното население на Аляска, към университета в Аляска. Докато е стажант в Documentary Educational Resources, един от най-големите архиви за етнографски и документални филми в света, партньор в IFEF 2012, тя има възможността да работи с две от най-големите имена в етнографското кино – Тимъти Аш и Джон Маршал. Лекциите при Ричард Лийкок, един от пионерите на американското cinema verite и работата върху проекти като сериите за индианците яномамо от Венецуела на Аш и филмите за бушмените от Калахари на Маршал доразвиват много от нейните умения.
Понастоящем Сара Елдер е професор в Департамента по медийни изследвания в Университета на гр. Бъфало (щата Ню Йорк), като продължава да прави терен и продукции в Аляска. Настоящият и филмов проект Surviving Arctic Climate Change изследва последиците от глобалното затопляне в малкото селище Емонак на ескимосите юпик. Освен всичко друго Елдер е активист за даване на местни права и поддръжник на движенията за суверенитет на местното население. Нейните филми са спечелили множество награди и отличия, а работата и има широко разпространение в библиотеки, културни програми и училища в различни райони на САЩ.
Проф. Елдер пристига в България, специално за тазгодишното издание на IFEF благодарение на Посолство на САЩ в България. Тя ще представи пред българската публика свои филми от поредицата Alaskan Eskimo Series (1972 – 1988), ще говори за предимствата на визуалната антропология като метод на изследване и предаде част от своя опит в полето на етнографския филм.
В рамките на Международен фестивал на етнографския филм – София 2012 Сара Елдер ще направи майсторски клас на тема: „Гледайки назад, движейки се напред: Променящите се практики на интервюиране” и изнесе лекцията „В сътрудничество с местното население на Аляска: снимането на етнографски филми от 1972 г. до сега”. В тези часове проф. Елдер ще представи своите резултати от интервюирането, работейки самостоятелно с малка камера в контраста на големия филмов клип. Тя ще представи и своя все още в процес на работа филм, който разглежда стратегиите за оцеляване в променящия се свят на жителите от Аляска и обсъди пътя на своята 40 годишна кариера, използвайки методите на сътрудничество с местното население. 

Повече информация за фестивала на: http://ifefsofia.wordpress.com/

Международен фестивал на етнографския филм София


В средата на месец ноември 2012 г. форумът за визуална антропология ще се състои в своето трето издание, но с променен формат и вече под заглавието Международен фестивал на етнографския филм / International Festival of Ethnographic Film Sofia (IFEF Sofia).
Наред с предвидените прожекции, в програмната схема на фестивала сме заложили още уъркшопи, презентации, дискусии, лекции и фотоизложби групирани в няколко панела.
Един от акцентите във фестивала ще бъде Класическият антропологичен филм, представен от заглавия на Джон Маршъл, Робърт Гарднър, Тимъти Аш, Наполеон Шаньон и Асен Баликси, изследователи които отдавна са влезнали в учебниците по антропология, с осъществените експедиции за научни звена като Смитсониън институт, Пийбоди мюзеум, Националното географско дружество, Колумбийския университет. Филмите са предоставени от Documentary Educational Resources, един от най-големите архиви за етнографски и документални филми в света, партньор на тазгодишния IFEF.
Специален гост на изданието ще бъде Сара Елдер (САЩ). Проф. Елдер е водещ изследовател във визуалната антропология вече четири десетилетия и понастоящем е преподавател в Департамента по медийни изследвания в Университета на гр. Бъфало (щата Ню Йорк). В България тя ще представи свои заснети проекти като Alaskan Eskimo Series (1972 – 1988), ще говори за предимствата на визуалната антропология като метод на изследване пред българска публика и ще предаде част от своя опит в полето на етнографския филм.
Друг акцент на IFEF Sofia 2012 ще бъде темата за коренното население на Северна Америка, разгледана в панела „Северноамерикански индианци” и представена чрез различни изразни средства, като лекциите и работилниците организирани от членове на Българско индианско общество „Орловият кръг” и изложбата Tрадиционни индиански предмети, придружена с фотографии на Едуард Ш. Къртис от началото на XX век, в които е документирана традиционната култура на американските индианци от началото на 20-ти век.
Филмовата програма в панелите “Балкани” и „Ново документално кино” ще покаже фокуса на антрополозите и филммейкърите към България, останалите балкански държави и не само, където ще бъдат прожектирани филми от Сърбия, Черна гора, Хърватия, Румъния, Турция, България и др. Ще бъдат показани документални продукции като сръбско-американската „The Caviar Connection” (2008) на Драган Николич, черно-белият филм на Анри Кулев за Ибряма – „Сънувам музика” (1983) и развитата от В. Къркеланов тема за нестинарите в „Посветените на огъня” (2005). Ще видим и част от работата младите режисьори Илиян Метев, Светослав Драганов, Борис Десподов и техните Голешово” (2008), „Град на мечти” (2011), „Коридор N8” (2008).
Важна част от изданието ще представляват и панелите “Младежки визуални проекти” и “Експедиции”, в които студенти, млади учени и изследователи, работещи в полето на хуманитарните науки и визуалните изследвания ще представят своята работа.
Международен фестивал на етнографския филм – София 2012 ще състои от 13 до 19 ноември 2012 г. в Ректората на Софийския университет и Националния етнографски музей (ИЕФЕМ-БАН).
IFEF Sofia 2012 се организира от Сдружение за културни инициативи, в съорганизацията на Академично етноложко сдружение и катедра Етнология при Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Изданието се осъществява с подкрепата на Посолство на САЩ в България, Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, Българско индианско общество „Орловият кръг”, Documentary Educational Resources, Студентски съвет на Софийски университет, Университетско издателство и печатница при Софийски университет, Издателство Вакон, Динакорд България и Унакс Тийм.
Медийни партньори на фестивала са радио Бинар, сп. The Explorer, Алма Матер TV, Университетско радио Алма Матер, Телевизия Туризъм и портала see.bg, Festivals.bg, Interesi.net.

Цялата програма на фестивала вж. на: http://ifefsofia.wordpress.com/program2012/

13 ноември 2012 г.

Поздравителни адреси от музеите в Троян и Кърджали
СВЕТИ МЕСТА В СОФИЯ И СОФИЙСКО: НАРАТИВНИ ТРАДИЦИИ И ПОКЛОННИЧЕСКИ ПРАКТИКИ

 П Р О Г Р А М А
за кръгла маса на тема
СВЕТИ МЕСТА В СОФИЯ И СОФИЙСКО:
НАРАТИВНИ ТРАДИЦИИ И ПОКЛОННИЧЕСКИ ПРАКТИКИ
София, 15-16 ноември 2012 г.
ИЕФЕМ-БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 6, ет. 7, Заседателна зала


15 ноември /четвъртък/. Сутрешно заседание.
Водещ: доц. д-р Валентина Ганева-Райчева
10.00  Oткриване
10.30  Чл.кор. проф. д.изк. Елка Бакалова. Как българските възрожденци превземат Йерихон. Импликации на старозаветен текст в българското изкуство от 19 век
11.00  Проф. д.ф.н. Албена Георгиева. Връщането към религията като път към интеграция
11.30 - 12.00  Кафе-пауза
12.00  Доц. д-р Светла Петкова. Софийските свети места в интернет – поклонници и пътеписи
12.30  Доц. д-р Доротея Добрева. Паметта на Владая: свети мести, места на памет, места на забрава
13.00 - 14.30  Oбедна почивка

15 ноември /четвъртък/. Следобедно заседание.
Водещ: доц. д-р Доротея Добрева
14.30  Кателина Салтирова-Павлова. Кръстът в Софийския квартал Лозенец – памет, забрава, значимост
15.00  Доц. д-р Валентина Шарланова. Свети места в квартал Горубляне
15.30  Доц. д-р Вихра Баева. Конструиране на святост: почитта към архиепископ Серафим Соболев в Руската църква в София
16.00 - 16.30  Кафе-пауза
16.30  Доц. д-р Валентина Ганева-Райчева. Конструиране на локална уникалност и идентичност чрез религиозното
17.00  Доц. д-р Божидар Алексиев. Манастирът „Седем престола“: изключението като процес
17.30  Гл.ас. д-р Евгения Грънчарова. Празникът Спасовден на Алинския манастир –
преди и сега


16 ноември /петък/. Сутрешно заседание.
Водещ: доц. д-р Вихра Баева
10.00  Гл.ас. д-р Цветелина Димитрова. Урвичкият крепостно-манастирски комплекс: разкази, памет, сакрална география

10.30  Таня Матанова. Църногорският манастир „Св. Св. Козма и Дамян” – пространства за посещение
11.00  Яна Гергова. Съвременни реактуализации на култа към светци лечители в Софийско
11.30 - 12.00  Кафе-пауза
12.00 Глгл.ас. д-р Мариянка Борисова. Поклоннически практики в Обрадовския манастир „Св. Мина”
12.30 Гл.ас. д-р Милена Любенова. Кладнишкият манастир „Свети Николай Мирликийски чудотворец” – история, наративи, обредност
13.00 - 14.30  Oбедна почивка

16 ноември /петък/. Следобедно заседание.
Водещ: проф. д.ф.н. Албена Георгиева
14.30  Д-р Велислав Алтънов. Деконструиране и реконструиране на местата за поклонение при протестантите в България

15.00 Д-р Боряна Груева. Примитивът в стенописите на църквата в с. Чуйпетлово, Пернишко
15.30  Доц. д-р Николай Вуков. Църквата „Свети Александър Невски” – храм-паметник и национално място на памет
16.00  Гл. ас. д-р Даниел Фокас. Поклоннически практики и култови паметници в град Бухово и квартал Сеславци
16.30  Закриване
10 ноември 2012 г.

Днес, 11.11.2012 г. от 11.11 часа в Музея "Дом на хумора и сатирата" в Габрово с изложбата "Карнавалът- крал на Европа" на Националния етнографски музей /ИЕФЕМ-БАН/ ще бъде открито Петото годишно време - карнавалното!