29 май 2015 г.

Денят на детето в Националния етнографски музейТазгодишното издание на Детски панаир в София, което ще се проведе пред Народния театър „Иван Вазов” на 1 юни – Деня на детето, включва над 50 културно-образователни инициативи за деца. Съорганизатори на събитието са Фондация „Изиарт“ и Столична община.

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН отново е партньор на Фондация „Изиарт“ в поредното издание на Детския панаир, който предлага разнообразна програма oт ателиета със свободен достъп за децата.

Работилниците ще се провеждат в рамките на целия ден от 10.00 ч. и 18.00 ч. Фондация „Изиарт“ е изработила специално създадени игри, за да могат малките посетители на Националния етнографски музей да се забавляват и творят. В програмата е включено ателие „Седянка“, където малчуганите ще се научат да правят различни плетива и гривни от прежда.

Детски панаир е първият културен градски фестивал за деца и се е превърнал в едно от най-очакваните събития за детска аудитория.  Основната му цел е децата да бъдат въведени в света на изкуството и културата, като се организират творчески ателиета по изкуство, както на открито, така и в културни институции.

За повече информация тук.

26 май 2015 г.

Сбирка на семинар „Музика и танц в етноложки изследователски терени“
Поредната сбирка на семинара на секция „Етномузикология и етнохореология“  ще се състои на 2 юни 2015 г. (вторник) от 16.00 ч. в зала № 19 на ИЕФЕМ – БАН, ул. Московска 6А.

Доц. д-р Веселка Тончева ще представи проучването

Иде „нашенската“ сватба: музика и танц от областта Гора, Албания

Теренното етномузиколожко изследване на традиционната сватба у гораните („нашенците“) в Албания представя музикалната и танцова специфика на една изолирана общност, съхранила локални обредни образци и поведенчески архетипи. Сватбената песен, инструменталната зурнаджийска музика и танцът са жизнена част от ритуала и днес, имат важна роля в обредния контекст и се употребяват като механизъм за утвърждаване на локалната горанска идентичност.

Заповядайте!

22 май 2015 г.

Откриване на етнографска изложба „Багри и звуци от Рила”На 27.05.2015 г. от 12:00 часа във фоайето на Общинска администрация Благоевград екип от Националния етнографски музей при БАН ще открие етнографска изложба под надслов „Багри и звуци от Рила”.

Експозицията представя шевици и празнични женски и мъжки носии от Самоковско, Дупнишко, Кюстендилско и Благоевградско от колекцията на Националния етнографски музей. Съпроводена е от архивни записи на песни от музикалния архив на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН.

Организирането на изложбата дава възможности да се представят етнографските традиции от района на Рила планина, да се популяризира туристическата дестинация, да се засилят културните изяви, свързани с регионалната идентичност. С това се затвърждава самочувствието на хората от района на Рила и се възпитава любов към народната традиция, утвърждават се връзките със специализираните институти на БАН, които могат да оказват необходимата научна експертиза в подкрепа на туризма и социално-икономическото развитие на рилските общини.

Изложбата ще бъде открита от доц. Петко Христов – Директор на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН.

Изявата се организира от Агенция за регионално развитие на Рила с подкрепата на Мобилтел ЕАД, Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН и община Благоевград.

Националната система „Живи човешки съкровища – България: проблеми и предизвикателства“ събра експерти в национална среща
На 20 май 2015 година в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН се проведе инициирана от Експертния съвет по нематериално културно наследство при Института среща-разговор на тема: „Националната система Живи човешки съкровища – България: проблеми и предизвикателства”.

Целта на срещата бе да се откроят от хората, ангажирани с провеждането на сесиите на системата в страната, както проблемите в реализацията, така и положителните страни. Дали българската общественост счита за целесъобразно българската държава да поддържа Националната система като една от основните си културни политики в областта на нематериалното културно наследство на страната, беше един от проблемите, чието решение се обсъждаше.

Основният извод от срещата, по който участниците бяха единодушни, е, че Националната система Живи човешки съкровища – България е важна за страната и през годините е доказала своето място в процесите по опазване на нематериалното културно наследство. Участниците откроиха мястото на вписването на елементи на нематериалното културно наследство в Национална представителна листа, което се извършва по системата като съществена културна политика. Тя е насочена към осигуряване на видимост, което от своя страна активира интереса на локалните общности към опазването на собственото им нематериално културно наследство. Успоредно с това се отчетоха и някои проблеми и трудности при реализирането на системата и на национално, и на областно равнище.

В срещата взеха участие представители на 13 области в страната, както следва: Видин, Враца, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Сливен, София-област, Велико Търново. Участниците представляваха областни администрации, регионални експертни читалищни центрове, регионални исторически музеи по места. Повечето от областите имаха по няколко представители, работещи съответно в различни институции. В срещата-разговор се включиха също представители на Националния съвет по нематериално културно наследство при Министъра на културата, журналисти и експерти от Експертния съвет по нематериално културно наследство, автори на методологията на Системата Живи човешки съкровища – България.

В заключение специалистите изразиха увереност, че българската държава, в лицето на ръководството на Министерство на културата, ще продължи да поддържа актуалността на добрите практики за опазване на нематериалното културно наследство.

20 май 2015 г.

Докторантски семинар на тема: "Рекламата на заведения за хранене в пресата в Перник и околността от Освобождението до края на Първата световна война"
Следващото заседание на докторантския семинар по проект “Стимулиране развитието на научния потенциал в изследванията на културната памет, културното наследство и идентичности" ще се проведе на 26 май 2015 г. (вторник) от 11.00 ч. в зала № 19 на ИЕФЕМ.

На семинара докторант Емил Антонов, секция „Историческа етнология” на ИЕФЕМ -БАН, ще изнесе презентация на тема: "Рекламата на заведения за хранене в пресата в Перник и околността от Освобождението до края на Първата световна война".


Заповядайте!

18 май 2015 г.

Трета научна конференция на тема: „Музеят отвъд нацията?

ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ-БАН
има удоволствието да Ви покани да вземете участие в
Третата научна конференция от серията

ДЕБАТИ В МУЗЕОЛОГИЯТА

на тема:

МУЗЕЯТ ОТВЪД НАЦИЯТА?
24 – 25 септември 2015 г., ИЕФЕМ – БАН (ул. „Московска“ 6а, София)


Модерният музей безспорно е една от културните технологии, с помощта на които националният проект фиксира, опредметява, консолидира големия разказ за нацията през XVIII и XIX век. В още по-голяма степен това важи за етнографските и историческите музеи в Централна и Източна Европа, където се налага етноцентричният, а не гражданският модел на нацията. В края на XX и началото на XXI век, в условията на повсеместна, ускорена и необратима глобализация, сме свидетели, от една страна, на разклащане на националното – отслабване на ролята на националната държава и разгръщане на транс- и постнационални структури, интереси и солидарности, от друга страна – на неговото възраждане и мобилизиране. Същевременно, въпреки кризата на музея като институция през последните десетилетия (свързана най-общо с фактори като състоянието на знанието в постмодерната ситуация, неолиберализацията на културата и др.), музеят като специфична културна форма проявява завидна жизненост и устойчивост, а също така – удивителна изобретателност и гъвкавост. Появата и разпространението на екомузеите и общностните музеи например може да се интерпретира като опит за удържане на връзката между общност, култура и територия в условията на интензивна детериториализация на културата. Музей 2.0, или музеят на участието, идва в отговор на културните, социални и политически трансформации, настъпили вследствие на „дигиталната революция“. Музеите на миграциите, които възникват масово през последното десетилетие, свидетелстват както за значимостта на миграцията като глобален феномен, така и за промяната в мисленето на културата като мобилна, хибридна, динамична.
По какъв начин обаче музеят ще отговори на предизвикателствата на „постнационалната констелация“? Възможен ли е „постнационален музей“? Как музеят артикулира новите постнационални, транскултурни, хибридни идентичности? Това са основните въпроси, които Третата научна конференция от серията „Дебати в музеологията“ ще постави на обсъждане.

И още: Какво се случва с големия национален разказ в музея? Разпада ли се, или обратно – втвърдява се? Появяват ли се на негово място регионални, локални, микро-разкази? Разкази, подхранвани от други, алтернативни перспективи (като например джендър перспективата)? Как националният разказ се вписва в големия европейски разказ? Или в други универсални, глобални разкази? Появява ли се постнационален разказ? Има ли място разказът за нацията като „въобразена общност“ в музея? Какви са новите музейни мутациии на националния разказ? Как се преинтерпретират музейните артефакти в транс- и постнационални рамки? Как безпокойствата на постнационализма влияят върху събирателските и експозиционни стратегии на музея?

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ

Очакваме заявките Ви за участие до 31 юли 2015 г. на имейл: muzej.iefem@gmail.com.
Заявките трябва да съдържат име и институционална принадлежност на участника, имейл за контакт, заглавие на предлагания доклад и резюме. Подбрани доклади от конференцията ще бъдат публикувани в рецензиран научен сборник.
Разноските за настаняване и транспорт са за сметка на участниците.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Гл.ас. д-р Светла Казаларска, гл.ас. д-р Елена Водинчар, д-р Иглика Мишкова, Димитър Василев

10 май 2015 г.

Експертният съвет по нематериално културно наследство организира среща-разговор
Експертният съвет по нематериално културно наследство организира провеждането на среща-разговор на тема: „Националната система Живи човешки съкровища – България: проблеми и предизвикателства”.

Целта на събитието е да се дискутират свързаните с провеждането на сесиите по системата проблеми, да се отчетат положителните страни, да се откроят трудностите и  потърсят пътища за решението им.

Срещата-разговор ще се проведе на 20 май (сряда) от 11:00 часа в зала № 19 на ИЕФЕМ-БАН (ул. Московска 6А, Княжески дворец).

Заповядайте!

6 май 2015 г.

Фолклорната приказка и съвременната масова култура – лекция на д-р Ярослав Отченашек


На 12 май 2015 г. от 15.00 часа в залата на ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 6, ет. 7 ще се проведе лекция на д-р Ярослав Отченашек от Етноложкия институт към Академията на науките на Чешката република на тема:

ФОЛКЛОРНАТА ПРИКАЗКА И СЪВРЕМЕННАТА МАСОВА КУЛТУРА

Научното събитие се провежда в рамките на семинар „Фолклорната словесност - традиции, състояние, тенденции“, организиран от секция „Антропология на словесните традиции“ към ИЕФЕМ-БАН.

Изследователските интереси на д-р Ярослав Отченашек са в научното поле на славянския словесен фолклор, хърватската и сръбската литература, етническите промени в Средна и Югоизточна Европа.

Научна конференция „Култури, памет, наследства в региона на южната българска граница“

Секция „Етнология на социализма и постсоциализма" към ИЕФЕМ-БАН и Институтът за научни изследвания в областта на организацията, управлението и защитата на културно-историческото наследство към УНИБИТ организират научна конференция на тема:

КУЛТУРИ, ПАМЕТ, НАСЛЕДСТВА В
РЕГИОНА НА ЮЖНАТА БЪЛГАРСКА ГРАНИЦА

Научната конференция ще се състои на 9. и 10. октомври 2015 г. в ИЕФЕМ-БАН (Московска 6А, зала № 19). Организатори на събитието са: доц. д-р Ана Лулева, доц. д-р Светла Ракшиева, проф. дин Валерия Фол, д-р Иглика Мишкова, д-р Елена Петкова.

Моля, изпратете своята заявка за участие, която да съдържа име, институция, тема и кратко резюме (100-150 думи) на адрес: elena.petkova@iefem.bas.bg.

Краен срок за изпращане на заявките: 10 септември 2015 г.

Работни езици: български и английски.

Разходи за командироване: за сметка на участниците.

Такса правоучастие – няма.

Допълнителна информация за конференцията – тук.

Международна научна конференция "Multimedial Representations of the Other and the Construction of Reality: East-Central Europe, 1945 – 1980"

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН в сътрудничество с колеги от Института за етнология и археология при Полската академия на науките и от Института за етнология при Унгарската академия на науките организират международна научна конференция на тема:

Multimedial Representations of the Other and the Construction of Reality: 
East-Central Europe, 1945 – 1980

Научното събитие ще се проведе между 2. и 5. декември 2015 г. в София.

Важни дати:
Краен срок за изпращане на заглавие за доклад: 10 май 2015 г.
Краен срок за изпращане на резюме на доклада: 30 юли 2015 г.
Уведомление за приемане/отхвърляне на заявката за участие: 15 септември 2015 г.
Пълният текст на поканата за участие и подробности за конференцията могат да бъдат намерени тук.

Очакваме Вашите заявки!

5 май 2015 г.

Изложба „Геги и тояги. Из съкровищницата на Националния етнографски музей“
В периода от 8. до 10. май ИЕФЕМ-БАН е поканен да вземе участие в Националния събор на овцевъдите в България. Съборът се повежда в околностите край село Арбанаси и за трета поредна година Националният етнографски музей ще има възможността да представи свои уникални традиционни предмети.

Предложението на Националния етнографски музей е да се представят овчарски геги и тояги - музейни експонати от първата половина на ХХ век, свидетелства на уникалната пастирска дърворезба, широко практикувана от българските овчари от всички краища. В нея се е запечатил майсторлъкът на овчарите към усета им за народно творчество. Предпочитаното използвано дърво за този вид древно изкуство е орех, бряст или липа, от които се правят интересни изображения на животни и растения.

Организаторите на изложбата „Геги и тояги. Из съкровищницата на Националния етнографски музей“ са гл. ас. д-р Елена Водинчар, Вергиния Гюрова, гл. ас. д-р Валентин Лазаров.

Заповядайте!