20 декември 2010 г.

ИЕФЕМ - БАН с ново логоСлед обединяването на Етнографския институт с музей и Института за фолклор при БАН на 1 юли 2010 г. ИЕФЕМ остана без лого и уеб-сайт. Вече имаме ново лого - автор е Яна Гергова, докторант в Секция "Антропология на народните изкуства и визуалните форми". Скоро очаквайте и новия ни уеб-сайт, в който ще има много информация и изненади.


---
Публикувал: Л. Гергова

8 декември 2010 г.

Фолклористи и етнолози от БАН отговарят на вашите въпроси


Специално за наближаващите Коледни празници Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН открива електронна поща, на която всеки, който се интересува от българските традиции, празници, фолклорна музика и изкуство, може да изпраща въпроси, предложения за инициативи и мнения: ask_iefem@bas.bg.
Ще се радваме да се обърнете към нас за съвет за Коледната и Новогодишната си трапеза, ритуалите, свързани с тези празници, изработката на сурвачки, традиционните коледни песни и всичко останало, с което можем да сме ви полезни.

5 декември 2010 г.

Кръгла маса "Българският ХХ в. Колективна памет и национална идентичност"

Секция „Етнология на социализма и постсоциализма” на Институт
по етнология, фолклористика и Етнографски музей при БАН
огранизира
КРЪГЛА МАСА „БЪЛГАРСКИЯТ ХХ ВЕК. КОЛЕКТИВНА ПАМЕТ И
НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ”

Място и дата на провеждане:
ИЕФЕМ, София, ул. Московска 6А,  14 януари 2011

Каним учени и докторанти да изпратят своите предложения за
участие (до 300 думи) на адрес: yyancheva [at] yahoo.com

Краен срок за изпращане на заявки: 20 декември 2010 г.

---
Публикувал: Л. Гергова

Покана за публикация в докторантски брой на сп. "Българска етнология"

Редколегията на сп. "Българска етнология" кани  докторантите и младите доктори (до 3 г. след защита) на ИЕФЕМ при БАН и университетите да станат автори на сп. „Българска етнология” като изпратят статия в обем до 36 000 знака (20 стандартни страници) до 15 декември 2010г. на адрес:
anna_gencheva [at] abv.bg
или
bgethnology [at] mail.bg 
Материалите се рецензират анонимно.


---
Публикувал: Л. Гергова

1 декември 2010 г.

ИЗЛОЖБА "СПОДЕЛЕНА ТРАКИЯ"

Национален етнографски музей
София, пл. "Княз Александър І" №1

16 декември 2010 г. - 16 март 2011 г.

Автори:
Валентина Ганева-Райчева

Наталия Рашкова

С финансовата подкрепа
на Фонд "Научни изследвания"

ОТКРИВАНЕ:
16.12.2010 г. (четвъртък)
17:00 ч.

Изложбата представя част от работата по изследователския проект „Изселници и мигранти от двете страни на българо-турската граница: наследство, идентичност, интеркултурни взаимодействия”.
Наложените политически граници разделят територии, които винаги са мислени като единна земя от общностите, които ги обитават.  Авторите на изложбата предлагат поглед, който изразява постоянния човешки стремеж към преодоляване на границите – ментално и физически, с акцент върху културното общуване, пренасянето на културни модели и тяхното споделяне с „другите” като вариант на културен обмен.
Завръщането към корените по родните места в Кешанско и Узункюприйско, сърдечното посрещане и общуване на потомци на тракийски бежанци с местните жители са съхранени в значителна част от фотографиите на изложбата. Образите свързват нишките на историческия разказ и възвръщат спомена за българското присъствие там.
Важно място в документалните свидетелства заема граничният град Одрин – център на историческия регион Тракия, град на преселници предимно от Балканите, мост между  източната и западната култура. Съхранените български места в Одрин днес се утвърждават като средища на духовен и културен живот, свързан с България. В периода май 2009 г. – юли 2010 г. екипът наблюдава и заснема празнични събития в двете български църкви – Великден, Гергьовден, Дни на българската култура и др., споделени между одринските жители и тракийци, гости от България.
Работата по трансгранични проекти между български и турски организации спомага за взаимно опознаване, разбирателство и обмен на културен опит. Визуални примери за това са Панаирът на художествените занаяти с пловдивски майстори, Празникът на детето в Одрин с участието на детски фолклорни групи от България, дейности в областта на културния туризъм и др.
Връзките с българския език и култура се осъществяват и чрез обучението на студенти в Тракийския университет в Одрин, както и чрез Българския културно-информационен център.
Визуалният разказ е съпътстван от споделени размисли на нашите събеседници – потомци на тракийци от Източна Тракия и турци с корени от България.

За повече информация за проекта и екипа: www.2sidesborder.org

---
Публикувал: Л. Гергова 

Излезе от печат първото издание на ИЕФЕМ


През месец ноември излезе от печат първата книга, издание на ИЕФЕМ. Това е монографията на гл. ас. д-р Иванка Петрова „Трудов свят и етнология”. Книгата представлява систематизирана разработка на конкретни проблеми от областта на трудовата етнология – едно перспективно и все още слабо развито изследователско направление в България. Авторката се насочва към етнологично проучване на трудовия свят на българите, представляващ единство на професионалната работа и свързаните с нея човешки отношения. Изследването се базира на хронологичната рамка от средата на ХХ век до наши дни и на основата на конкретни примери от трудовия свят в държавни и частни стопански организации проследява динамичните процеси в трудовото всекидневие на работещите и някои културни аспекти на тяхната професионална дейност. Изводите се основават на поставянето на проучваните явления в по-широк исторически, социален и културен контекст. Предмети на етнологичния анализ са празниците, представляващи пресечни точки на трудов и частен жизнен свят, доверието, социалният капитал и социалните мрежи в ролята им на важни културни характеристики на трудовия свят, както и различните културни стратегии за мобилизация на работната сила, подложени на трансформация и адаптация през последните години.

---
Публикувал: Л. Гергова

МЕЖДУ ДВАТА СВЯТА (Български маскарадни игри и маски)

Изложба на Националния етнографски музей – БАН в  Националния музей на изкуствата "М. К. Чиурльонис" в гр. Каунас, Литва

В продължение на дълги години Етнографският музей при БАН събира колекция от кукерски маски, свързани с един от най-древните обичаи по българските земи, запазен и до днес. Много страни по света проявяват интерес към тази древна българска традиция. Тя се възпроизвежда в многобройни изложби и фестивали. Към колекцията от кукерски маски, съхранявана в музей проявиха интерес колегите от “Музея на Дявола”, който е част от Националния музей за изкуството “М.К.Чиурльонис”  в гр. Каунас, Литва. Тяхната инициатива бе подета от Посолството на Р България в Литва в лицето на Негово Пр. посланик Иван Данчев. Благодарение на съвместните усилия на Посолството и сътрудници от ИЕФЕМ-БАН бе подготвена изложба от кукерски маски илюстрирана с богат снимков материал от кукерските фестивали в България. Проектът за тази изложба бе предложен на вниманието на Външно министерство на Р България, което отпусна средства по работна програма Комуникационни стратегии на Р България за 2010 година. Към изложбата има и албум, в който са представени едни от най-добрите образци, съхранявани в музейната колекция. Цялостната подготовка на изложбата бе осъществена от екип, в който участваха ст.н.с. д-р Надежда Тенева (ръководител на проекта), н.с. д-р Елена Водинчар както и Цветана Манова  от Регионалния исторически музей- Перник.
Изложбата под надслов “Между двата свята (Български маскаради и маски)” ще се проведе от 02.12.2010 г. до 30.01.2011 г.в гр. Каунас, Литва под патронажа на Посолството но Р България в Литва.
Подготвената изложба ще запознае литовската публика с маскарадните игри, като част от традиционната календарната празничност на българите. Посредством, снимки и презентация тя ще се срещне със съвременното отбелязване на празника, изразяващо се в  многобройните фестивали по градове и села. Поради това, че са живели достатъчно дълго в определена етнокултурна среда, българските маски и маскарадни игре запазват своята идентичност. Така в началото на ХХI век българинът създава нови самобитни образци на една хилядолетна традиция, с които ще се запознаят посетителите на изложбата приз двумесечния й престой.

---
Публикувал: Л. Гергова

Шести национален исторически конкурс "Паметни места, събития, личности - почитани, отречени, забравени"

Наградите на победителите в Шестия национален исторически конкурс "Паметни места, събития, личности - почитани, отречени, забравени", организиран от Фондация "Ценности" и EUSTORY, ще бъдат връчени на 4 декември 2010 г. в Националния военноисторически музей. Съорганизатори на конкурса са Фондация "Крьобер" и Тръстът за гражданско общество в Централна и Източна Европа с подкрепата на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, Министерство на образованието, младежта и науката, Държавна агенция "Архиви", Департамент за информация и усъвършенстване на учители - София и Национален военноисторически музей.
ИЕФЕМ-БАН предостави свои издания за победителите.

---
Публикувал: Л. Гергова