28 януари 2015 г.

Агенция „Асошиейтид прес“ с видео материал за Чипровските килими


На 26 ноември 2014 г. Междуправителственият комитет на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство единодушно вписа в Световната представителна листа на елементи на нематериалното културно наследство предложената от България кандидатура „Традицията на производство на Чипровски килими“. Чрез вписването в Световната листа известният български килимарски център получава световна видимост. Агенция „Асошиейтид прес“ направи видео репортаж за това културно наследство. В духа на традицията и на съхраняването на културата професор Мила Сантова допълва: „Чипровското килимарство е традиционна практика, която въвлича в своята динамика цялото женско население на Чипровци“. 

Към видеото.

21 януари 2015 г.

Представяне на книгата "Имиграцията в Бразилия - бесарабски българи и гагаузи"
На 20 януари в рамките на проекта Научно-изследователска работилница „Мобилност. Миграции. Култура” (ИЕФЕМ–БАН) се състоя премиерата на книгата „Имиграцията в Бразилия – бесарабски българи и гагаузи” (София, 2014). Събитието бе продължение на добрите взаимоотношения и съвместни инициативи на ИЕФЕМ и ДАБЧ. 

Представянето на книгата предизвика голям обществен, научен и медиен интерес.  Доказателство за това бе препълнената зала. Сред официалните гости присъстваше Н.Пр.Рикардо Герра де Араужо, временно управляващ посолството на Бразилия в България, заедно с други официални лица от мисията.
Приветствие към аудиторията отправиха директорът на ИЕФЕМ-БАН - доц. д-р Петко Христов, и и.д.председателя на ДАБЧ - Димитър Владимиров.

Книгата бе представена от проф. д.и.н. Николай Червенков, председател на Научното дружество на българистите в Молдова. Проф. Червенков направи подробен анализ на съдържанието на текста, като не забрави да отбележи и големия принос на Жорже Косико – автор на книгата, потомък на българи от Бесарабия. Николай Червенков се обърна с предложение към събралата се представителна публика: От името на днешната среща тук да се изпрати официален поздравителен адрес до Жорже Косиков в знак на благодарност и уважение към неговото дело. Предложението бе прието единодушно. 

Изказвания направиха Мая Даскалова, преводач на книгата от португалски език, д-р Йордан Колев от ДАБЧ, гл. ас. д-р Елена Водинчар от ИЕФЕМ, г-жа Райна Манджукова - експредседател на ДАБЧ, автор и водещ на предаването „Облаче ле бяло” по телевизия „Скат“. Във всяко изказване имаше и емоционални моменти, и важни разсъждения, и мъдри заключения. Все пак представената книга е животоописание на 53 български и гагаузки фамилии от региона на Сао Паоло, Бразилия. Благодарение на усърдието на автора Жорже Косиков българската публика ще научи за още една страница от съдбата на нашите сънародници в Бесарабия - за това какво е да си потомък на емигранти и колко е важно да знаеш родовия си корен и произход.

Снимков материал от събитието може да намерите тук.

15 януари 2015 г.

Благодарствено писмо от областния управител на област МонтанаВъв връзка с вписването на традицията за тъкане на Чипровските килими в Световната представителна листа на елементи на нематериалното културно наследство, областният управител на Монтана изпрати благодарствено писмо за работата на учените, подготвили досието.

14 януари 2015 г.

Представяне на книгата "Имиграцията в Бразилия – бесарабски българи и гагаузи“Имаме удоволствието да Ви поканим на представянето на книгата "Имиграцията в Бразилия – бесарабски българи и гагаузи" от Жорже Косиков (Бразилия).
Книгата ще бъде представена 20 януари (вторник) 2015 г. от 17. 00 часа в Зала № 19 на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей-БАН, ул. „Московска” 6А, ет. 2, в рамките на проекта „Научно-изследователска работилница „Мобилност. Миграции. Култура” (ИЕФЕМ–БАН) и с организационната подкрепа и съдействието на Държавната агенция за българите в чужбина, които са и издатели на книгата.

За повече информация: http://iefem.bas.bg/predstaviane-na-kniga.html

Заповядайте!

13 януари 2015 г.

ДОКТОРАНТСКИ СЕМИНАР НА 20 ЯНУАРИ 2015 Г.


Следващото заседание на Докторантския семинар по проект „Стимулиране развитието на научния потенциал в изследванията на културната памет, културното наследство и идентичности“ ще се проведе на 20 януари 2015 г. (вторник) от 11:00 ч. в зала 19 на ИЕФЕМ.

На семинара гл. ас. д-р Яна Гергова (ИЕФЕМ) ще представи своята работа по дисертационния си труд на тема: „Християнските светци лечители в България. Образи, вярвания и ритуални практики“

Заповядайте!
8 януари 2015 г.

Търг за отдаване под наем на част от недвижим имот („Зимна градина“)

ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – БАН
гр. София 1000, ул. „Московска“ № 6А
На основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 44 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, Решение на Ръководството на БАН, Протокол № 42/12.10.2010 г., т. 2.1., писмо на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН № 582.СБ/16.07.2014 г. и Писма на БАН № 32-15-32/30.07.2014 г., № 32-15-39/01.12.2014 г., и в изпълнение на Заповед № 332/01.12.2014 г., изменена със Заповед № 335/02.12.2014 г., изменена със Заповед № 352/17.12.2014 г. на директора на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей (ИЕФЕМ) – БАН
ОБЯВЯВА
На 10.02.2015 г. от 11.00 часа в сградата на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – гр. София, ул. „Московска“ № 6А, ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на част от недвижим имот – публична държавна собственост.
Предназначение на имота – „Зимна градина“ заедно с прилежащи две помещения с обща площ от 134 кв.м. – ще се използва в съответствие с предназначението на сградата – за изложбени зали и демонстрационни експозиции на музейни експонати и произведения на народни художествени занаяти.
Имотът е разположен на партерния етаж в сградата на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – гр. София, ул. „Московска“ № 6А, с вход от площад „Александър I“ № 1.
Първоначална тръжна месечна наемна цена: 7 600.00 (седем хиляди и шестстотин) лева, без включен ДДС.
Депозит за участие в търга в размер на 500 (петстотин) лева, внесени по сметка на ИЕФЕМ – БАН, IBAN BG22 UNCR 9660 3119 9041 13, BIC: UNCRBGSF, Уникредит Булбанк, клон „Иван Вазов“ за участие в търг за отдаване под наем на помещение, представляващо „Зимна градина“ с прилежащи помещения.
Документацията за участие в търга се получава в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН, гр. София, ул. „Московска“ № 6А, стая 102, срещу документ за платена с банков превод сума от 80 лв. с ДДС по сметката на ИЕФЕМ – БАН, IBAN BG22 UNCR 9660 3119 9041 13, BIC: UNCRBGSF, Уникредит Булбанк, клон „Иван Вазов“, всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа. Тръжната документация се получава лично или чрез упълномощено за целта лице.
Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден в сградата на Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, ул. „Московска“ № 6А, Канцелария, стая 102, от 10.00 до 15.00 часа.
Краен срок за подаване на заявленията – 15.00 часа на 09.02.2015 г.
Тел. за контакти: 02/988 42 09

Текстът на обявата може да бъде изтеглен в PDF формат тук.