27 март 2011 г.

Изложба "Пътят на писаните яйца"

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей - БАН, Исторически музей - Велинград, "Пет" ЕООД - Велинград и Архитектурно-етнографски комплекс "Етър" - Габрово организират изложба "Пътят на писаните яйца".


Изложбата ще е подредена в Изложбена зала - АЕК "Етър" и ще е отворена за публика между 1 април и 1 май 2011 г. Заповядайте!

---
Публикувал: Л. Гергова

24 март 2011 г.

СЪНУВАМ СТАРЦИ. Филм на Адела Медия и ИЕФЕМ-БАН
На 26 март 2011 г. в залата на читалището в с. Сушица от  19:00 ч. за първи път ще бъде показан документалният филм „Сънувам старци”. Филмът е заснет по проект „Открит музей” на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, финансиран от ФНИ. Режисьор и сценарист е Адела Пеева, консултант и асистент сценарист – Иглика Мишкова, уредник в ИЕФЕМ-БАН, оператор – Емил Пенев.


Сънувам старци
Анотация

Дечо и бай Иван живеят в малкото село Сушица в Южна България. Дечо е на 68, а бай Иван на 75 години. Откакто се помнят са приятели и вече повече от 50 години  всяка година в края на зимата се маскират като кукери и играят в  кукерското хоро  на площада. Един обичай, чието начало се губи назад във вековете, традиция, станала част от историята на един цял народ. Този обичай се среща на много места в България, но тук в селото е запазил почти напълно своята автентичност и все още може да се види такъв, какъвто е бил преди векове.
За хората в Сушица Старчов ден е най-големият празник и днес, в навечерието му, цялото село пак се готви за тържество. Дрънчат хлопки, от скринове и тавани се изнасят костюми и маски. Всичко изглежда така, както в стария кинопреглед от 1942 година, който открихме в архива на Филмотеката – преди повече от 60 години е заснет празникът в същото село.
Показахме кадрите от филма на хората от селото. Някои от тях познаха бащите и дедите си, защото тук традицията се предава от поколение на поколение, от баща на син. И Дечо позна баща си, а бай Димитър дядо си, на младини със засукани мустаци.
Но днес, за първи път на този ден, бай Иван е тъжен. Защото той няма да играе – вече няма сили, уморява се, не му стига въздухът… Но приятелят му Дечо е решил да му направи подарък: изработил е макет на кукер и го е облякъл в костюма, който бай Иван е носил на празника. Кукерът ще бъде сложен в къщата на Иван за „да му е дружка” и да виждат хората какъв е бил. Но първо ще го занесат на площада, за да го видят съселяните, танцуващи кукреското хоро там. „Все едно, че съм аз”  – казва бай Иван.
Празникът започва – около голям огън на площада играят кукерите или „Старци” както ги наричат тук. Народът се тълпи около хорото, а над всички тях, от олющения трафопост, с вторачен и немигащ поглед под маската ги гледа кукерът-макет. „Все едно, че съм аз” повтаря бай Иван и сълзите му аха-аха да потекат.
И така до късни доби. А тогава, незабелязан от никого, кукерът слиза от трафопоста и върху раменете на Дечо и приятелите потегля към къщата на бай Иван.
Това е един филм за малкото село Сушица и неговите жители, за една древна традиция, която те са запазили до ден днешен и за едно приятелство – вечно като самата традиция.


---
Публикувал: Л. Гергова

3 март 2011 г.

Хетеродоксните мюсюлмани и Балканският полуостров


Международна конференция

7-8 март 2011 г.
Място: зала „Европа”, хотел Дедеман Принцес София
Организатори: ИЕФЕМ-БАН и Културната легация към посолството на Ислямска република Иран, София
Работни езици: български, английски, персийски

Хетеродоксните мюсюлмани са една сравнително голяма общност, която обхваща около 10 % от последователите на исляма на Балканския полуостров. Често пъти обект на научни спорове, които се стремят да определят тяхната конфесионална принадлежност към сунизма или шиизма, хетеродоксните мюсюлмани принадлежат към различни религиозни ордени и съответно се характеризират със специфични светоглед, култура, обичаи и традиции. Организираната от ИЕФЕМ-БАН и посолството на Иран международната конференция цели да обедини изследователи, работещи по проблемите на хетеродоксните мюсюлмани от и на Балканския полуостров. ПРОГРАМА

7 март 2011 г.

14:30 ч.:
Регистрация на участниците.


15:00 ч.:
Откриване на конференцията

15:30 ч.:
Представяне на етнографския документален филм на д-р Елизабета Конеска, Р Македония, Музей на Р Македония, "Мир за всички" (25 минути)

19:00 ч.:
Вечеря

8 март 2011 г.

9:15-12:30 ч.:
І-во пленарно заседание
Модератори: доц. д-р Елена Марушиакова, доц. д-р Мила Маева

9:15-10:30 ч.:
Проф. Мохамад Салар, Иран: Вярванията на последователите на Ахл ал-Баят
Доц. д-р Красимира Мутафова, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”: Мистичните братства на хетеродоксните мюсюлмани в политическия, културния и религиозния живот на Балканите през ХV - XVI век

Елдиса Курти, Албания: Жената от гледна точка на исляма и промените в съвременността
Дискусия

10:30-11:00 ч.:
Кафе-пауза

11:00-12:15 ч.:
Проф. Ахмед Рушанак, Полша: Модерните промени в общността на алевите
Доц. д-р Али Яман, университета Аба Изет, Р Турция: Отношенията държава-алеви в модерна Турция в светлината на алианската инициатива
Доц. д-р Елена Марушиакова, доц. д-р Веселин Попов, ИЕФЕМ-БАН: Балканските мюсюлмани в съвременен Иран
Дискусия

12:15-14:00 ч.
Обяд


14:00-17:00 ч.:
II-ро пленарно заседание 
Модератор: д-р Богдана Тодорова

14:00-15:15 ч.:
Юри Стоянов,  университет на Лондон, Великобритания: Откриването на неислямските корени на алевите: модерните опити за реконструиране на хетеродоксния ислям на Балканите и Анатолия чрез измисляне на доказателства
Мазлум Хорозов, Албания: Произходът на алевите на Балканите
Доц. д-р Михаил Груев, СУ „Св. Климент Охридски”: Случаят „Ябланово”: Съвременни рефлексии върху „възродителния процес” в едно алианско село

15:15-15:45 ч.:
Кафе-пауза

15:40-16:40 ч.:
Теодора Бакърджиева, Регионален исторически музей – Русе: Съвременен профил на хетеродоксния ислям в Русенско – култови места, легенди, обредни практики
Д-р Мила Маева, ИЕФЕМ-БАН: Българските алиани в Интернет пространството
Дискусия

16:40 ч.:
Закриване на конференцията

19:00 ч.:
Вечеря
---
Публикувал: Л. Гергова