30 януари 2013 г.

Анонс за научна конференция „Добре дошли в Киберия! Записки от дигиталния терен” (20 - 21 юни 2013 г.)

 20 - 21 юни 2013 г.
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН

Непрестанната и дълбока промяна в начините на комуникация, споделяне, мобилизация и творене, настъпила вследствие навлизането на дигиталните технологии във всекидневието, постоянно провокира изследователски търсения и дискусии във всички сфери на познанието. Появата на този нов „друг свят” поставя антрополози, етнолози, фолклористи, социолози, културолози и психолози в дефицит на компетенции, терминологичен апарат и методологически подходи. Самото понятие „киберпространство” и изобилието от пространствени метафори, с които социалните и хуманитарни учени си служат, за да опишат това ново „поле”, повдига нови въпроси около механизмите и културните практики на „правене” и „обитаване” на пространството в дигиталната епоха. И днес в страната ни са малко сериозните изследвания, посветени на кибер културите, виртуалното пространство, интернет и мобилните комуникации от гледна точка на хуманитаристиката или социалните науки. С този научен форум бихме искали не само още веднъж да провокираме проблематизирането и интерпретирането на киберпространството, но и да разширим дискусията извън вече очерталите се специализирани кръгове.

За участие в конференцията „Добре дошли в Киберия!” Записки от дигиталния терен се приемат както индивидуални заявки, така и заявки за панели. От своя страна бихме искали да предложим няколко изследователски посоки:

Теоретични и методологически дебати
·      Изследователски подходи, теоретични перспективи и методологически дискусии в изследванията на киберпространството и дигиталните култури 

Социални измерения 
·      Виртуални общности и нови социални мрежи
·      (Не)равенства, йерархии и граници в киберпространството 

Политически измерения
·      Виртуалност, гражданство и политическо участие. Политически ритуали, мобилизации и протести в киберпространството.
·      Виртуални места, хибридизация на публично и частно в киберпространството
·      Националната държава и киберпространството
 

Културни и комуникационни измерения
·      Киберкомуникация, кибертекстове и дигитални жанрове. Дигитална компетентност и езикови особености 
·       Кибер-, дигитално и интернет изкуство  
·      Дигитални игри и игрови култури
·      Киберфолклор
 

Психологически измерения   
·      Виртуална и киберсетивност
·      Киберзависимости


Юридически измерения  
·      Знание, авторско право и културно наследство в Интернет
·      Кибернаблюдение и киберпрестъпления


В конференцията ще бъдат включени студентски панели, участие в които могат да вземат докторанти и студенти в магистърски програми.
Моля изпращайте заявките си на имейл cyberconference2013@gmail.com до 25 април 2013 г. Индивидуалните заявки трябва да съдържат име и институция на участника, информация за контакт, заглавие на предлагания доклад и резюме до 1000 символа. Заявките за панели трябва да съдържат име и институция на участниците, информация за контакт на водещия панела, заглавие на панела, заглавие на предлаганите доклади и резюмета до 1000 символа всяко.

Важни дати:
Краен срок за изпращане на заявки:                                                          25 април 2013 г.

Уведомяване на участниците за приемане/отхвърляне на заявката им:     15 май 2013 г.

Обявяване на програмата на конференцията:                                             5 юни 2013 г.


Работен език: български.

Такса правоучастие: няма.Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в онлайн издание.Организационен комитет: проф. д.изк. Лозанка Пейчева, гл. ас. д-р Лина Гергова, гл. ас. д-р Светла Казаларска, гл. ас. д-р Ангелина Илиева.

23 януари 2013 г.

Научна конференция „Маскарадните игри – визуален разказ”

Община Перник и Регионален исторически музей - Перник организират съвместно с ИЕФЕМ - БАН научна конференция с международно участие „Маскарадните игри – визуален разказ” с научен ръководител доц. д-р Николай Ненов.

Конференцията ще се проведе на 1 февруари 2013 г. (петък) от 9.00 до 17.00 ч. в Конферентната зала на Двореца на културата - гр. Перник в рамките на XXII Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва - Перник 2013”.

ПРОГРАМА09.00 – 09.30

Регистрация на участниците

09.30 – 09.45

Росица Янакиева
Кмет на Община Перник
Приветствие към участниците в конференцията

09.45 – 10.10

проф. д. изк. Лозанка Пейчева
Директор на ИЕФЕМ – БАН

Встъпителен доклад
10.10 – 10.25

д-р Силва Налбантян-Хачерян 
Министерство на културата
Н-к отдел „Регионални дейности”
д-р Мюмюн Тахир
Министерство на културата

Националната представителна листа на нематериалното културно наследство – източник на културно многообразие
10.25 – 10.40

проф. д-р Г. Краев
НБУ – София
За какво разказват класическите ергенски маскаради

10.40 – 10.55

проф. д. изк. Иван Маразов
НБУ – София

Метаморфоза и маска
10.55 – 11.10

доц. д-р Татяна Шалганова
НБУ – София

Ритулното пространство на скалното светилище
11.10 – 11.35

КАФЕ-ПАУЗА


11.35 – 11.50

доц. д-р Валентина Ганева-Маразова
НБУ – София

Ритуалност в българската живопис от 60-те и 70-те години на ХХ век
11.50 – 12.05

проф. д.и.н. Валерия Фол
Директор на Института за културно-историческо наследство – УниБИТ

Маскарадът и обредното хранене и пиене
12.05 – 12.15

гл. ас. д-р Ирина Коларска ИЕФЕМ – БАН

Маскирането на Хелоуин в България – „фенове” и „хейтъри”
12.15 – 12.30

Мари Паскал Мале
Етнографски институт, Франция

The Bear in the Pyrenees Mountain Mascarades
12.30 – 12.40

Иглика Мишкова
ИЕФЕМ – БАН

Маскарадът при баските във Франция
и Испания

12.40 – 12.50

доц. д-р Светла Ракшиева
ИЕФЕМ – БАН

Нови ликове на маскарада
12.50 - 13.00

Десислава Тихолова
РИМ – Русе
Бабинден – съвременни трансформации на празника.

13.00 – 13.10

гл. ас. д-р Ангелина Илиева
ИЕФЕМ – БАН
Фантастични метаморфози: наблюдения върху една нова форма на маскиране

13.10 – 13.20

Тодор Станчев
Сдружение за културни инициативи, София
Международен фестивал на етнографския филм, София

Архетипни образи и символи при маскираните персонажи на Сурва и Сирница. Митът за сътворението
13.20 – 14.20

ОБЯД


14.20 – 14.40

д-р Весна Мариянович
Национален етнографски музей – Белград, Сърбия

Улога визуелних медија у популаризацији  поворки под маскама и карневалског спектакла у Србији
14.40 – 14.50

Искра Тодорова
РИМ – Русе

Маскарадът – медийна визия
14.50 – 15.00

доц. д-р Ангел Гоев
АЕК „Етър” – Габрово

Персоналната защита на гонителите на злото
15.00 – 15.10

д-р Малгожата Гребска-Кулов
РИМ – Благоевград

Древните корени на кукерски маски - етноархеологическо изследване

15.10 – 15.20

Станислав Инчовски-Търнин

Наблюдение на наблюдателите: епистемологични перспективи в българската етнология в условия на неолиберализъм и етатизъм

15.20 – 15.30

Маргарита Николова
РИМ – Видин

Кукерският обичай – началото

15.30 – 15.40

Георги Мишев
Докторант, УниБИТ

Маската на божественото множество

15.40 – 15.50

доц. д-р Екатерина Керемидарска
РИМ – Кюстендил

Карнавални игри в Източни Родопи
15.50 – 16.00

ас. Веска Спасова
РИМ – Кюстендил

Сакралност и празничност в зимната ритуална обредност от Кюстендилско
16.00 – 16.10

Кателина Салтирова-Павлова
Десислава Първанова
ОКИ „Музей за история на София”

„Сватбарите” в шествието на Джамал
в софийското село Равно поле
16.10 – 16.20

Вася Гергинова
Мария Йорданова
РИМ – Пазарджик

Зимни кукерски игри в Пазарджишко


16.20 – 16.30

доц. д-р Николай Ненов
РИМ – Русе

Нашествието на „камилата“ в маскарадните обичаи
16.30 – 16.40

Венета Георгиева-Козарева
Дом на хумора и сатирата – Габрово
Персонажи и усмивки - визуален разказ за габровския карнавал (мултимедийна презентация)

16.40 – 16.50

Милена Милошева
етнолог, Перник

Живата традиция по пътя от селската към градската сцена
16.50 – 17.15

ДИСКУСИЯ


18.00 – 18.45

Гала-спектакъл  и официално откриване на ХХІІ МФМИ „Сурва – Перник 2013”
(Пиротехническо шоу)
Дворец на културата

18 януари 2013 г.

Представяне на книгата „Непознатата Гóра” от Веселка Тончева
Заповядайте на премиерата на книгата „Непознатата Гóра” от Веселка Тончева (Импресарско-издателска къща „Род”, 320 стр., С., 2012), която ще се състои на 24 януари 2013 г. (четвъртък) от 19 ч. в Централен дом на архитекта, ул. „Кракра” №12.

Книгата ще представят доц. д-р Петко Христов и доц. д-р Наталия Рашкова, Институт за етнология и фолклористистика с Етнографски музей – БАН.

Премиерата ще бъде придружена от прожекция на етнографски филм „Сватба в с. Шищавец” (Гора, Албания), реж. Екатерина Минкова.