26 април 2012 г.

Международна конференция "Бесарабските българи в постсъветското пространство: политика, идентичност, култура"


ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ
ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” ПРИ  МОНМ

БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ  В ПОСТСЪВЕТСКОТО ПРОСТРАНСТВО:
ПОЛИТИКА, ИДЕНТИЧНОСТ, КУЛТУРА
Международна научна конференция

София, 9-10 май 2012 г.
19 зала - ИЕФЕМ, ул. Московска 6А

П Р О Г Р А М А


СРЯДА, 9 МАЙ 2012 Г.

10:00 - 10:15   Откриване, доц. д-р Женя Пимпирева

СЕКЦИЯ 1: ПОЛИТИКИ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ МАЛЦИНСТВА В УКРАЙНА И МОЛДОВА
Председател на заседанието: доц. д-р Ж. Пимпирева

10:15 - 10:30  доц. д-р Благовест Нягулов  (ИИИ - БАН)
Малцинствените движения на българите в Украйна и Молдова: извори, интерпретации, сравнения

10:30 - 10:45 Ярослава Резникова (заместник-началник на Отдел за националности и религии към Управление „Култура и туризъм” – Одеска областна държавна администрация, Украйна)
Болгары Юга Украины: региональные особенности реализации государственной политики в сфере межнациональных отношений

10:45 - 11:00  проф. д.и.н. Николай Червенков (Тараклийски държавен университет „Григорий Цамлбак”, Научно дружество на българистите в Молдова)
Национално образование  на българите в Република Молдова

11:00 - 11:15 Емил Миланов (координатор на програми за работа с общностите ни зад граница в МОМН в периода 1992-2005 г.)
Просветното дело сред българските общности зад граница в периода 1990-2012 г.

11:15 - 11:30   д-р Николай Тодоров (преподавател по български език и методика на преподаването на български език, в Измаилския държавен педагогически институт)
Проблеми на българското образование в Украйна

11:30 - 11:45 д-р Мария Билга
Българите от Бесарабия в политиката на България  след 1991 г.

11:45 - 12:30  Дискусия

12:30 - 13:30 Почивка


СЕКЦИЯ 2: ИДЕНТИЧНОСТ И КУЛТУРА НА БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ(1)
Председател на заседанието: проф. д.и.н. Вл. Мильчев (Запорожки национален университет - Украйна)

13:30 - 13:45 доц. д-р Женя Пимпирева (ИЕФЕМ-БАН)
Динамика на етнокултурната идентичност на бесарабските българи в постсоциалистическия период

13:45 - 14:00 проф. д.и.н. Вл. Мильчев (Запорожки национален университет - Украйна); доц. д-р Ал. Ганчев (Одеска национална академия „А. С. Попов”, Украйна)
Обретая прародину: болгары Южной Украины в поисках предков

14:00 - 14:15   доц. д-р Юрий Ириоглу (Запорожки национален университет, Украйна)
Процесс «советизации» 1940-х годов в устных историях болгар Бессарабии

14:15 - 14:30 Елена Петрова (Отдел за националности и религии към Управление „Култура и туризъм” -  Одеска областна държавна администрация, Украйна)
Бессарабские болгары: апгрейд этнической идентичности на рубеже столетий

14:30 - 14:45 доц. д-р Ана Лулева (ИЕФЕМ-БАН)
Завръщане на бесарабските българи в България - интерпретативни рамки за изследване на  процеса

14:45 - 15:00 Дискусия

15:00 - 15:45  Почивка


СЕКЦИЯ 3: ИДЕНТИЧНОСТ И КУЛТУРА НА БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ(2)
Председател на заседанието: доц. д-р Ал. Ганчев (Одеска национална академия „А. С. Попов”, Украйна)

15:15 - 15:30  Райна Манджукова
България - мечта и реалност... (срещи на бесарабскитете българите с реалността в бленувата прародина)

15:15 - 15:30 гл.ас. д-р Елена Водинчар (ИЕФЕМ- БАН)
Музейното дело в с. Чумлекьой (Виноградовка), Тарутински район, Украйна

15:30 - 15:45 доц. д-р Ружа Нейкова (ИЕФЕМ -БАН)
„Болградско лято 91” - фолклорна музика или музика от фолклора

15:45 - 16:00 Даниел Руменов (гл. уредник в отдел „Нова история” при РИМ - Шумен)
Експедициите на РИМ - Шумен в селата  Кулевча и Заря, Украйна

16:00 - 16:15   д-р Владимир Калоянов (ИИНЧ-БАН)
Слово как действие: о негативных процессах в истории книгоиздательства.

16:15 - 16:30  Георги Казанджиев (Шумен)
Моите срещи с родствениците на генерал Иван Колев и изграждането на паметника му в с. Бановка, Болградски район, Одеска област, Украйна

16:30 - 16:45  Дискусия

16:45 - 17:00 Почивка

17:00    Документален филм и откриване на етнографска изложба


ЧЕТВЪРТЪК, 10 МАЙ 2012 Г.

СЕКЦИЯ 4: ВСЕКИДНЕВНА КУЛТУРА НА БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ
Председател на заседанието: проф. д.и.н. Н. Червенков

10:00 - 10:15 гл.ас. д-р Соня Средкова (ИЕФЕМ- БАН)
Кризисни стратегии в постсоциалистическото всекидневие (по материали за бесарабските българи)

10:15 - 10:30   гл.ас. д-р Валентин Лазаров (ИЕФЕМ- БАН)
Едно българско село в Бесарабия по пътя на просперитета в наши дни

10:30 - 10:45 Яна Янчева (ИЕФЕМ- БАН)
Колективизацията и колхозното движение като топоси на паметта при българите от Бесарабия

10:45 - 11:00  доц. д-р Александър Пригарин (Одески национален университет «И. И. Мечников», Украйна)
Выразительность домостроительной традиции болгар: пути развития в метрополии и диаспоре Украины

11:00 - 11:15 Елка Минчева (ИЕФЕМ-БАН)
Селище и жилище на бесарабските българи

11:15- 11:30 Дискусия

11:30 - 13:00 Почивка


СЕКЦИЯ 5:  БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ И ТЕХНИТЕ СЪСЕДИ
Председател на заседанието: доц. д-р Бл. Нягулов (ИИИ - БАН)

13:00 - 13:15 гл.ас. д-р Григор Григоров (ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград)
Щрихи от бесарабската интимност или какво гагаузките и българските интелектуалци предпочитат да премълчат

13:15 - 13:30 гл.ас. д-р Галин Георгиев (ИЕФЕМ-БАН); д-р Ежи Хатлас  (Университетска библиотека - гр. Познан, Полша)
Вяра, всекидневие и локална култура. Функции на религията у българите и гагаузите от Бесарабия през постсоциалистическия период

13:30 - 13:45 доц. д-р Ольга Радова-Каранастас (Асоциация на учените в Молдова «Н. Милеску Спэтару» - Кишинев, Молдова)
Болгары и гагаузы Бессарабии, их общие этноисторические реалии и современность

13:45 - 14:00 доц. д-р Елизавета Квилинкова (Институт за културно наследство към  Молдовска академия на науките)
Формы выражения православной идентичности у гагаузов Молдовы в постсоветский период

14:00 - 14:15 Дискусия

14:30 - 15:00 Представяне на книгата  „Етнологията в България. История, методи, проблеми” Съставители Ана Лулева, Валентина Васева, Иванка Петрова, Петко Христов. Акад. издателство „Проф. Марин Дринов”, 2012.

15:00              Закриване на конференцията

11 април 2012 г.

Поради годишната кампания по фумигация на фондовете и залите на Етнографския музей сградата на ИЕФЕМ-БАН на ул. "Московска" 6А (вкл. Музея) ще бъде затворена от 15:00 ч. на 12 април (четвъртък) до 10:00 ч. на 18 април (сряда) 2012 г.