5 юли 2016 г.

Сборникът „Културна и медицинска антропология“ в чест на проф. д.м.н. Минчо Георгиев

На 28 юни в зала 19 на ИЕФЕМ беше представен сборника

„Културна и медицинска антропология“

в чест на 70-годишния юбилей на проф. д.м.н. Минчо Георгиев.Сборникът е посветен на 70-годишнината на професор доктор на медицинските науки Минчо Георгиев. Неговите професионални компетенции в областта на две на пръв поглед несвързани полета на човекознанието – медицината и историята – му дават възможност да реализира важни научни приноси в историята на медицината, знанието и разбирането за традиционната народна медицина, и за ритуала като форма на архаичен дискурсивен опит. В сборника колеги и приятели на проф. Минчо Георгиев излагат свои изследвания по културна и медицинска антропология, в които фокусират вниманието си върху значими антропологични теми като жизнен цикъл, общностен живот, памет, медицина. Съставител е доц. д-р Евгения Троева.

                                          Минчо Георгиев 1 

Проф. Минчо Георгиев е специализирал история на медицината в Полша, философски проблеми на естествознанието в БАН. Завършил е и история в Софийския университет. Говори старобългарски. Работил е близо 30 години в Катедрата по социална медицина към Медицинския факултет в София и 30 години в Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН. Занимава се с проблемите на българската народна медицина като дял от нашата традиционна култура. Дисертациите му са върху българската средновековна медицина и народната медицина у нас. Съставител на енциклопедия на нашата народна медицина, която получава първа награда от Министерството на образованието и науката.

Проф. д.м.н. Минчо Георгиев работи в Медицинска академия (1971–1991) и в Българската академия на науките (1991–2010). Той е автор на научни публикации по теория и история на медицината, медицинска и културна антропология, между които и на книгите „Увод в медицинската антропология“ (2007), „Ритуалният дискурс“ (2007), „Старобългарската медицина“ (2011). Съставител и редактор е на енциклопедията „Българска народна медицина“ (1999), на енциклопедичния речник „Митология на човешкото тяло“ (2008) и на сборника „История на българската медицина“ (2009).