19 март 2012 г.

Семинар „Мобилност. Миграции. Култура”


Поредните сбирки на семинара „Мобилност. Миграции. Култура”, организиран от секция „Историческа етнология” при ИЕФЕМ-БАН, ще се проведат на следните дати:

На 27 март от 16.00 ч., в зала 19 на сградата на института на „Московска” 6-А, доц. д-р Сергей Пачев от Центъра по българистика към Мелитополския педагогически университет „Богдан Хмелницки” (Украйна) ще изнесе лекция на тема: „150 години българска диаспора в Таврия”.

На 10 април от 16.00, в зала 19 в сградата на института на „Московска” 6-А, гл. ас. д-р Мила Маева и д-р Ивайло Марков ще представят изследванията си в Република Македония на тема: „Гурбетчии, гастарбайтери, емигранти? Миграции и култура в Западна Македония, на примера на албанци и торбеши”.

---
Публикувал: Л. Гергова

1 март 2012 г.

Нишката на живота. Между коланчето за рожба и Богородичния пояс

На 6 март 2012 г. (вторник) от 18:00 ч. в Чайната на ул. "Георги Бенковски" № 11 (до ъгъла с бул. "Дондуков" ще бъде представена книгата на Вихра Баева (ИЕФЕМ-БАН) "Нишката на живота. Между коланчето за рожба и Богородичния пояс" (Академично издателство "Проф. Марин Дринов").
Монографията представлява комплексно интердисциплинарно изследване в областта на съвременната религиозна култура. Отправна точка на работата е документирането, проучването и представянето на два слабо известни местни празника от южна България – Златната ябълка в кв. Горни Воден, Асеновград и Света Зона в Мелник.
Заповядайте!

---
Публикувал: Л. Гергова