29 януари 2011 г.

Съветът на европейската научна и културна общност награди ИЕФЕМ-БАН

Отличието беше връчено на церемония на 27 януари на ръководството на ИЕФЕМ-БАН.


Съветът на европейската научна и културна общност награди Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН като институция с висок престиж и обществено признание в областта на науката и културата със значка "Златна книга". Съветът призна приноса на ИЕФЕМ-БАН към развитието и налагането на съвремени модели в науката и културата и за утвърждаването на националното достойнство и авторитет.

---
Публикувал: Л. Гергова


9 януари 2011 г.

Две нови книги

ИСТОРИЯ НА ЧЕХИЯ
Ян Рихлик и Владимир Пенчев
София, Парадигма, 2010 г.

Трудът се базира преди всичко на сериозните чешки изследвания от ХХ век, и най-вече – на излизащата днес „Голяма история на земите на Чешката корона“ (Velké dějiny zemí koruny české). Позовава се също на недовършения „Преглед на чехословашката история“ от 60-те и 70-те години на ХХ век, както и на първите две части на „Чехословашко родинознание“ (Československá vlastivěda). Използваната литература е посочена в приложение. При написването на историята на ХХ век авторът се позовава и на собствени архивни изследвания. Прегледът на културната история на чешките земи представлява самостоятелна част от книгата, дело на Владимир Пенчев.


САМУЕЛ ЯРОСЛАВ ЗАХЕЙ - "СЛОВАШКИЯТ КОНСУЛ" В БЪЛГАРИЯ 
Катарина Седлакова и Владимир Пенчев
София, Стигмати, 2010 г.

Изданието е посветено на личността и делото на Самуел Захей, личност, забравена в Словакия и почти непозната в България. То прави опит да представи различните аспекти от дейността на словашкия обществен деец и книжовник на словашка и българска земя: първите му обществени прояви в Словакия, контактите и отношенията му с мнозина видни представители на словашкото национално движение в края на XIX и началото на XX век, просветната, книжовната и политическата му дейност там, заминаването му за свободна България, установяването и първите му контакти в София, активните му прояви в българската обществена среда, усилията му за популяризиране на словашката национална идея, отношенията му със словашки културни и политически дейци; анализира творчеството на Захей, създавано основно на българска земя - журналистическите и пътеписните му публикации, преводите на българска литература, личните му творби и творческите му усилия за запознаване на българите със словаците с надеждата, че не само ще допринесе за взаимното опознаване между двата славянски народа, но и ще провокира нови изследователски търсения.


---
Публикувал: Л. Гергова

3 януари 2011 г.

Българският ХХвек. Колективна памет и национална идентичност

КРЪГЛА МАСА
София, ИЕФЕМ-БАН
ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 6 
Заседателна зала


ПРОГРАМА14 януари 2011 г. (петък)

9:45 – 10:00 Откриване

10:00 – 12:30 Секция 1: Аспекти на постсоциалистическата култура на паметта
Модератор: д-р Петър Петров

Спорът на спомените. Работата на паметта за социализма – доц. д-р Ана Лулева – ИЕФЕМ-БАН
Към характеристиката на колективната памет: коя е основата на разказа - Николай Поппетров, ИИИ-БАН, София
Някои спомени за социалистическия начин на живот  (социални и културни аспекти) – доц. д-р Надя Велчева, ИЕФЕМ- БАН
Култура на паметта в съвременните автобиографични разкази – гл. ас. д-р Иванка Петрова, ИЕФЕМ- БАН
От индивидуалния спомен към колективната представа за миналото (Епохата на социализма в българското документално кино на прехода) – гл.ас. д-р Ваня Стоянова, ИИИ-БАН

Дискусия
12:30 – 13:15 Обедна почивка

13:15 – 15:30 Секция 2: Места на памет  
Модератор: д-р Евгения Троева-Григорова

Утвърждаване на паметта за революционните дейци на гр. Ловеч и региона през 30-те г. на 20 в. – гл. ас. д-р Дария Василева, ИЕФЕМ - БАН
“Масово четиво” и колективна памет  -  доц. д-р Евгения Стефанова Русинова,  УНИБИТ, София 
Политическите употреби на спомнянето. Мемоарната кампания "Народната памет разказва" (1983-1989) -  гл. ас д-р Милена Ангелова, ЮЗУ "Н. Рилски", Благоевград
Документираната културна памет за социалистическия ХХ век -  д-р Анни Кирилова, ИЕФЕМ-БАН
„Аз живях социализма”- публикуваните спомени като извор за колективната и индивидуалната памет на българите през втората половина на ХХ век. – доц. д-р Илияна Марчева - ИИИ-БАН

Дискусия

15:30 – 15:45 Кафе пауза 

15:45 – 18:00 Секция 3:  Места на памет (продължение)
Модератор: д-р Иванка Петрова

Авантюрата „Марица-изток 2” – проф. дин Гатя Симеонова, ИЕФЕМ - БАН
Спомените за колективизацията в българското село – опит за реконструиране на миналото  - Яна Янчева, ИЕФЕМ - БАН
Паметници от социализма (по примери от България и Бесарабия) – гл.ас. д-р Соня Средкова, ИЕФЕМ -БАН
Паметта за социализма в съвременния живот на бесарабските българи – доц. д-р Женя Пимпирева, ИЕФЕМ- БАН

Дискусия

15 януари 2011 г. (събота)

10:00 – 12:30 Секция 4: Памет, религия, идентичност
Модератор:  д-р Галин Георгиев

Политики на паметта в контекста на православието в съвременна Русия – проф. дин Милена Беновска-Събкова, ИЕФЕМ – БАН
Свети места, памет и идентичност – гл. ас  д-р Евгения Троева-Григорова, ИЕФЕМ- БАН
Религия и комунизъм в България: Устни свидетелства за религията, Православната църква и личната религиозност през втората половина на ХХ в. -  доц. д-р Жоржета Назърска, УНИБИТ, София
"Носила съм панталони и чарлстони и всякакви, като ходя на работа, а в селото така си ходя..." - техники на репрезентация в публичното и частното пространство на българките мюсюлманки – Елена Петкова, ИЕФЕМ – БАН
Странната на пръв поглед симбиоза между ролите на дружинен ръководител и ревностен християнин (работно заглавие) - гл. ас. д-р Мариянка Борисова , ИЕФМ-БАН

Дискусия

12:30-13:00 Кафе пауза

13:30 - 15:30 Секция 5:  Колективна памет – Културна памет
Модератор: д-р Ана Лулева

Паметта за храната и храненето – гл. ас д-р Мария Маркова, ИЕФЕМ-БАН
В търсене на загорците. Преображения на традицията в съвременния всекидневен живот на една етнографска група - гл. ас. д-р Галин Георгиев,  ИЕФЕМ - БАН
Колективна памет и конструиране на национална идентичност. Случаят с тракийските бежанци в България – доц. д-р Светла Ракшиева, ИЕФЕМ-БАН
Интернет като пространство за конструиране на колективната памет на бесарабските българи – Елка Минчева, ИЕФЕМ-БАН
Антропологичният подход при операционализиране на понятието "културна памет" в маркетинговите изследвания – гл.ас. д-р Цветана Бончева-Лучева, ИЕФЕМ-БАН
 
Дискусия

---
Публикувал: Л. Гергова