16 март 2016 г.

„Свидетели от камък“ – фотоизложба и международна конференция „Героично изкуство и социалистически реализъм“

На 11 март 2016 г. (петък) от 9 до 18 часа в ИЕФЕМ – БАН (зала 19, ул. „Московска“ 6А) се проведе международната научна конференция

„Героично изкуство и социалистически реализъм. Памет и репрезентации на социалистическото минало в България (Heroic Art and Socialist Realism. Memory and Representations of the Socialist Past in Bulgaria)“. 


Конференцията е организирана в рамките на международния проект „Нашите герои. Идеология, идентичност и социалистическо изкуство в Нова Европа (Heroes We Love. Ideology, Identity and Socialist Art in New Europe)“, по който ИЕФЕМ е партньор.

Конференцията е посветена на новите подстъпи за изследване и осмисляне на монументалното изкуство от социалистическия период в България и на процесите в паметта за т.нар. „близко минало“. Бяха разгледани основни тенденции и примери, свързани с преосмислянето на героичното в постсоциалистически контекст през призмата на местата на памет и тяхното преобразуване след 1989 г. Конференцията бе подходящ повод за дискусия върху въпроси като паметта за социалистическия период и нейното представяне в съвременен контекст, дебатите за съхраняване или разрушаване на монументални обекти от това време и променящите се режими на тяхното помнене и интерпретация.

 Witnesses of stone_exhibiton poster
В 17.30 часа, след края на конференцията, в Огледалната зала на Националния етнографски музей беше открита фотоизложбата „Свидетели от камък. Паметници от социалистическото минало в България (Witnesses of Stone. Monuments of the Socialist Past in Bulgaria)“. 
Изложбата представя разнообразни фотографии на паметници и мемориални места, заснети от Лука Понкироли, Линда Ферари и Николай Вуков по време на теренните им пътувания из страната от 2008 г. насам. Под формата на фотоси и видеопрезентация посетителите ще имат възможност да се запознаят със стотици документирани примери за монументално изкуство от периода на социализма – примери, които разкриват не само културните политики в полето на паметта и репрезентациите на героичното, но също и някои от трансформациите, настъпващи с тези места на памет след 1989 г. Изложбата може да бъде разгледана до 31 март в Националния етнографски музей (пл. „Александър I“ 1). 
 


Проектът „Нашите герои. Идеология, идентичност и социалистическо изкуство в Нова Европа (Heroes We Love. Ideology, Identity and Socialist Art in New Europe)“ е интердисциплинарен проект за сътрудничество по все още изпълнената с противоречия тема за наследството на социализма в европейското изкуство на XX век. Проектът цели съвместяването на съвременни артистични практики с изследователска работа и дейности по въвличане на широката публика в темата за социалистическото изкуство в неговия културен, социално-идеологически и политически контекст. Проектът е подкрепен от програмата „Творческа Европа“ (2014 – 2020) и предвижда организирането на серия от изложби, артистични интервенции в публичното пространство, международни конференции и семинари. В проекта вземат участие партньорски организации от Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Албания, Полша, Сърбия и България. От страна на ИЕФЕМ в проекта участват доц. д-р Николай Вуков и гл.ас. д-р Светла Казаларска.

10 март 2016 г.

Народни и художествени занаяти - удивителна изложба базар с демонстрации до 20 април

25 майстори на народни художествени занаяти ще превърнат в шеметни работилници три зали в Националния етнографски музей от 9 март до 20 април. Изложбата базар с демонстрации се организира от Задругата на майсторите на народни и художествени занаяти – София и Института за етнология и фолклористика с Националния етнографски музей при БАН. Посетителите ще могат не само да разгледат изкусните традиционни произведения от различни материи и материали, но и сами да видят дългия път на тяхното изработване и, ако решат, да си купят тези, които най-много им харесат.


Освен своя дългогодишен опит, гостите носят със себе си типичното за българските майстори сладкодумие. Посетителите могат да разговарят свободно с тях и научат много неща за занаятите, за българските традиции в работата и за Задругата на майсторите.
Задругата на майсторите на народни художествени занаяти (ЗМНХЗ) е създадена през 1967 г. като самостоятелна творческа организация, обединяваща майсторите на народните художествени занаяти в България. Сред основните задачи записани в постановлението, чрез което се създава Задругата, са съхраняването на традициите на народното приложно изкуство и осигуряването на приемственост между поколенията, разпространяването в страната и чужбина на произведенията на народните художествени занаяти, както и отстояването на принципа за противопоставяне срещу упадъчните влияния и безвкусицата. Днес, във високо технологичния ни свят, тези задачи продължават да звучат актуално, а в навечерието на своя половин вековен юбилей, Задругата продължава да се стреми към тяхното постоянно изпълнение и реализация.
Настоящата изложба базар с демонстрации е поредното събитие от превърналото се в традиция дългогодишното партньорство между Националния етнографски музей и Задругата. Участие ще вземат няколко поколения майстори от Задругата на майсторите в София, някои от тях помнещи дори „началото” преди почти 50 г. Всички те представят уникални произведения на народните и художествени занаяти.

Откриването на изложбата беше на 9 март от 17:30 часа, в Националния етнографски музей на пл. „Александър I“ 1.


 


  

Демонстрации до 24 март:
10 и 11 март: Везба – Антоанета Хаджиперева
12 и 13 март: Шиене на гайтан – Величка Георгиева
15-16 март: Бродерия – Цветанка Абаджиева
17-18 март: Бродерия – Мария Панева
19 март: Плетене на дантела „фриволите” – Елена Бутакова
20 март: Шиене на гайтан – Магдалена Ангелова
22, 23 и 24 март: Бродерия – Величка Георгиева
всеки ден без четвъртък: Тъкане на вертикален стан – Лидия Раева

Майстори:
Димитър Папазов, Петър Величков, Пламен Василев, Камен Панталеев, Любомир Сакантиев, Румен Златанов и Кирил Петров – бижутерство
Цветанка Абаджиева – бродиране
Мария Панева, Агапия Грозданова, Мая Танчева, Антоанета Хаджиперева и Еглика Стефанова – везане
Бойчо Владимиров и Божидар Григоров – дърворезба
Величка Георгиева и Магдалена Ангалова – изработка на национални костюми
Валентин Христов – леярство
Байо Баев – медникарство
Михаил Кочев – ножарство
Елена Бутакова – плетене на дантела „фриволите”
Елизабета Иванова – плъстене
Лидия Раева, Любен Илиев и Златка Асенова – тъкачество

2 март 2016 г.

Поздравителен адрес от ректора на Мелитополския универтситет до директора на ИЕФЕМ - БАН по повод 3 март

Поздравителен адрес от ректора на 
Мелитополския държавен педагогически университет “Богдан Хмелницки”
проф. д-р Валентин Молодиченко 
до директора на ИЕФЕМ - БАН по повод 3 март