25 май 2012 г.

Покана


На 29 май (вторник) от 15:00 ч. в залата на ИЕФЕМ-БАН на ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 6, ет. 7, гост-лекторът от Университета Ла Сапиенца, Рим, Италия, по програма "Еразъм", проф. Мариана Паванелло, ще изнесе лекция на тема: 
"UN EXAMPLE DE PATRIMONIALISATION PARTICIPÉE: LE FORT APOLLONIA MUSEUM OF THE NZEMA CULTURE AND HISTORY (GHANA)"
(ЕДИН ПРИМЕР НА ПРИСЪСТВЕНА ПАТРИМОНИАЛИЗАЦИЯ. МУЗЕЯТ ФОРТ АПОЛОНИЯ НА НЗЕМА КУЛТУРА И ИСТОРИЯ (ГАНА)”!

Заповядайте!

7 май 2012 г.

ПЕТРИКИВСКА ЖИВОПИС


 Посолството на Украйна в РБългария

ИЕФЕМ - БАН
Сдружението за българо-украинска дружба и сътрудничество
Ви канят на откриването на авторската изложба на Галина Назаренко


ПЕТРИКИВСКА ЖИВОПИС

на 10 май 2012 г. от 17.30 ч. 
в залите на Националния Етнографски музей
пл."Княз Александър І"№1


ПРАЗНИКЪТ НА СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ – ОТ НАЦИОНАЛНОТО КЪМ ЕВРОПЕЙСКОТО ДУХОВНО ПРОСТРАНСТВОПроект ДОО2-315/12.2008 г., ФНИ, Анекс №1/12.2011 г.НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРАЗНИКЪТ НА СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ –
ОТ НАЦИОНАЛНОТО КЪМ ЕВРОПЕЙСКОТО ДУХОВНО ПРОСТРАНСТВО

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей
Българска академия на науките
София, ул. „Московска” № 6 А, зала 19
11–12 май 2012 г.


ПРОГРАМА

11 май 2012 г.

10.00 – 10.30. Регистрация

10.30 – 11.30. Откриване

Доц. д-р Екатерина Анастасова, ИЕФЕМ, ръководител на проекта „Празникът на св.св. Кирил и Методий – от националното към европейското духовно пространство

Проф. д. изк. Лозанка Пейчева, директор на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН

Доц. д-р Славия Бърлиева, директор на Кирило-Методиевския научен център към БАН, научен секретар по хуманитарни науки, БАН

Проф. Джузепе Дел’Агата, Университет в гр. Пиза, Италия

11.30 – 12.00. Кафе пауза


12.00 – 13.45
Първо заседание
Култът към св. св. Кирил и Методий през Средновековието и Възраждането
Модератор: Катя Михайлова

12.00 – 12.15. Славия Бърлиева, София. Св. св. Кирил и Методий в Западната късносредновековна и барокова проповед

12.15 – 12.30. Десислава Найденова, София. Хилядагодишнината от смъртта на св. Методий и европейската политика на Великите сили

12.30 – 12.45. Теодоричка Готовска-Хенце, София. Славянските просветители и славянското Възраждане

12.45 – 13.00. Гатя Симеонова, София. Идеята за славянството в светския култ към равноапостолите Кирил и Методий през Българското възраждане

13.00 – 13.15. Олга Пърличева, София. Кирило-Методиевската традиция в две слова на Григор Пърличев - за светите Кирил и Методий и за св. Климент Охридски

13.15 – 13.45. Дискусия

13.45 – 15.45. Почивка15.45 – 17.00
Второ заседание
Празникът на св. св. Кирил и Методий в Славия (I)
Модератор: Станой Станоев

15.45 – 16.00. Владимир Пенчев, София. Празник ли е празникът, или за отбелязването на 24 май в Македония

16.00 – 16.15. Галина Лозанова, Мариянка Борисова, София.  Делото на св. св. Кирил и Методий в Хърватия: културно наследство, празник и политика

16.15 – 16.30. Светослава Тончева, София. Празникът на св. св. Кирил и Методий в Москва, Русия

16.30 – 17.00. Дискусия

17.00 – 17.45. Среща с Иван Петрович Ганчев – разказ за българското Възраждане в Бесарабия в края на ХХ в.

18.00. Откриване на изложба „Празникът на св.св. Кирил и Методий – от националното към европейското духовно пространство”
12 май 2012 г.
10.00 – 11.30
Трето заседание
Празникът на св. св. Кирил и Методий в Славия (II)
Модератор: Владимир Пенчев

10.00 – 10.15. Катя Михайлова, София. Почитането на св. св. Кирил и Методий в Полша – история, митове и легенди, съвременност

10.15 – 10.45. Ирина Коларска, Лина Гергова, София. От Велеград до Нитра: празникът на св. св. Кирил и Методий в историята на национално-религиозните идеи в Чехия и Словакия

10.45 – 11.00. Валерий Дубровский, Севастопол, Украйна. Значение просветительской деятельности Кирилла и Мефодия для формирования исторического и духовного наследия украинской культуры

11.00 – 11.15. Екатерина Анастасова, София. Св. св. Кирил и Методий в Украйна – от Хазарската мисия до новите политически реалности

11.00 – 11.30. Дискусия

11.30 – 11.45. Кафе пауза


11.45 – 13.15
Четвърто заседание
Св. св. Кирил и Методий и българските общности в чужбина
Модератор: Екатерина Анастасова

11.45 – 12.00. Александр Ганчев, Одеса и Владимир Мильчев, Запорожие, Украйна. Деятельность болгарских национальных и культурных обществ как фактор становления „Дня славянской письменности и культуры“ в Украине (на примере Одесского и Запорожского регионов)

12.00 – 12.15. Ваня Матеева, София. Празникът „Кирил и Методий“ в общностната памет на цариградските българи

12.15 – 12.30. Магдалена Славкова, София. Празнуването на „24-ти май, Ден на славянската азбука и култура“ в Испания и Гърция – тенденции на развитие сред българските общности в чужбина

12.30 – 12.45. Мила Маева, София. Светците Кирил и Методий и идентичността на емигрантите във Великобритания и Франция

12.45 – 13.15. Дискусия

13.15 – 14.00. Почивка


14.00 – 15.30
Пето заседание
Култът към св. св. Кирил и Методий – памет, идентичности и трансформации
Модератор: Галина Лозанова

14.00 - 14.15. Цветелина Димитрова, София. Идеологически импликации на светостта: култът и честването на св. св. Кирил и Методий в процесите на конструиране на идентичност

14.15 – 14.30. Александр Пригарин, Одеса, Украйна. Память о св. св. Кириллe и Мефодии в городском пространстве Одессы: векторы трансформаций в ХІХ – начале ХХІ вв.

14.30 – 14.45. Галина Лозанова, Мариянка Борисова, София. Празник и локална идентичност: честването на св. св. Кирил и Методий в с. Сунгер, Хърватска

14.45 – 15.00. Ружа Нейкова, София. Оброкът на св. св. Кирил и Методий в село Реброво, Средна Западна България

15.00 – 15.30. Дискусия

15.30 – 16.00. Кафе пауза


16.00 –18.00
Шесто заседание
Св. св. Кирил и Методий – символни политики и практики
Модератор: Ваня Матеева

16.00 – 16.15. Таня Марева, Смолян. Култът към равноапостолите св. св. Кирил и Методий в българската фалеристика, нумизматика, вексикология и филателия (Проблемът за съвременните материални знаци на култа към равноопастолите св. св. Кирил и Методий)

16.15 – 16.30. Станой Станоев, София. Абитуриентските балове: поглед към 50-те години на ХХ в.

16.30 – 16.45. Ваня Йорданова, Смолян. Празникът на светите братя в СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Смолян

16.45 – 17.00. Григор Хар. Григоров, София. Политическа символика, изразена чрез име и образ (Светците Кирил и Методий и св. Александър Невски)

17.00 – 17.15. Мария Серафимова, Благоевград. Празникът: емблема или символ?

17.15 – 18.00. Дискусия

18.00. Заключителна дискусия и закриване на конференцията

19.00. Вечеря за участниците в конференцията – ресторант „О! Шипка”, ул. Будапеща.

6 май 2012 г.

Етнологията в България. История, методи, проблеми

На 10 май 2012 г. (четвъртък) от 16:30 ч. в зала 19 на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките (София, ул. "Московска" 6А) ще се състои официалното представяне на сборника "Етнологията в България. История, методи, проблеми" (съст. А. Лулева, В. Васева, И. Петрова, П. Христов).