29 април 2011 г.

Цветна магия в Радомир

Изложбата "Цветна магия. Български народни шевици" на Националния етнографски музей (ИЕФЕМ-БАН) с автор доц. д-р Мирелла Дечева ще гостува на Общински исторически музей - гр. Радомир от 15 април до 30 май 2011 г.
Посетителите ще имат възможност да се запознаят с богатството на българското везбено изкуство и неговото претворяване в градска среда чрез т. нар. "български стил" в края на ХІХ - началото на ХХ век. Включени са оригинални шевични образци от колекцията на ИЕФЕМ-БАН, както и копия на акварели от художничката Евгения Лепавцова, които документират българския народен костюм.
Откриване на изложбата в ОИМ - гр. Радомир

За пръв път изложбата е експонирана в залите на НЕМ през 2002 г., а след това гостува на Националния музей на Македония в Скопие и на Регионалния етнографски музей в Пловдив.
Куратори на изложбата в Радомир са доц. д-р Мирелла Дечева и Андрей Тонев.


---
Публикувал: Л. Гергова

18 април 2011 г.

ОТРОНЕН ВИШНЕВ ЦВЯТ. Благотворителна изложба в подкрепа на японския народ

Вятърът въздъхна и отрони

Вишнев цвят...
Сълза...


На 19 април (вторник) от 18.00 ч. в залите на Националния етнографски музей ще се открие изложба „Отронен вишнев цвят” – израз на нашата подкрепа към духа на японския народ.
След опустошителното земетресение, цунами и ядрена авария от март 2011 г. хиляди хора в Страната на изгряващото слънце не посрещнаха своята пролет, не успяха да видят колко е хубава разцъфналата японска вишна. На всички тях ние посвещаваме „Отронен вишнев цвят”. Така се присъединяваме към акциите, проведени в цял свят, опитващи се да изразят съпричастността на цялото човечество към трагедията на един народ.
Изложбата е съвместна инициатива на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН и Българския червен кръст за набиране на средства, които ще бъдат изпратени на японския народ. Ще представим традиционно сватбено кимоно от Япония, детски играчки, свързани с празника на Момчетата и Момичетата, японски порцелан.

Куратори
гл. ас. д-р Елена Водинчар и уредник Анита Комитска, ИЕФЕМ-БАН

Национален етнографски музей (ИЕФЕМ-БАН)
Адрес:                       София, пл. „Княз Александър І” № 1 (Княжески дворец)
Билети:                      възрастни – 3 лв., ученици и студенти – 1 лв.
Работно време:        10:00-18:00 ч.


---
Публикувал: Л. Гергова

14 април 2011 г.

Работилница и базар за писани великденски яйца в Националния етнографски музей


От 15 до 22 април 2011 г. в зала 7 на Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН (София, пл. „Княз Александър І”, Княжеския дворец) всеки ден ще се провеждат работилници за писани великденски яйца и демонстрации на стари традиционни восъчни техники за изписване. Под ръководството на Светла Ракшиева и Иглика Мишкова – куратори от Етнографския музей всички желаещи ще могат да се обучават да украсяват и изписват яйца по стара восъчна технология в стила на народната традиция и орнаментика от Самоковско, Ихтиманско и Велинградско.
В демонстрациите ще вземат участие и майсторки от Задругата на майсторите на народни художествени занаяти, както и майсторки на писани яйца от Ихтиман и Велинград. Участниците в работилниците могат да се запознаят със съхранените техники и технологии на изписване и боядисване и с особеностите на местните стилове в България, съхранени в Ихтиманско и Велинградско.
Ателиетата за писани яйца ще работят всеки ден от 11 до 17 часа. Продължителността на заниманията е между 2 и 3 чáса. Каним всички желаещи да участват да донесат 2 – 3 сварени яйца, които да изпишат и отнесат със себе си. Останалите материали и инструменти и моделите ще бъдат осигурени от организаторите. На разположение като материал за работа и демонстрация ще има кухи яйца.
Участниците ще могат да си закупят майсторски писани яйца, както и комплект писалка и восък, с които да изпишат вкъщи великденските си яйца.
Заповядайте, за да се забавляваме и творим чудеса заедно за най-светлия християнски празник!

Допълнителна информация
Доц. д-р Светла Ракшиева е международно признат специалист в областта на писаните великденски яйца, организатор и участник в множество ателиета за писане на яйца в България и в чужбина, автор на книгата „Писано яйце за Великден” (2007).Национален етнографски музей (ИЕФЕМ-БАН)

Адрес:                   София, пл. „Княз Александър І” № 1 (Княжески дворец)
Такса за участие:  възрастни, ученици, студенти – 3 лв.
Работно време:     11:00-17:00 ч. (Музеят работи от 10 до 18 ч.)

---
Автор: С. Ракшиева
Публикувал: Л. Гергова

1 април 2011 г.

Укрепване на националните възможности за опазването на нематериалното културно наследство: Стратегията на ЮНЕСКО за 2010-2011 г. и след това


Откриване на срещата„Укрепване на националните
възможности за опазването на нематериалното
културно наследство: Стратегията на ЮНЕСКО
за 2010-2011 г. и след това” 
В периода между 14-ти и 18-ти март 2011 г. в София се проведе международна работна среща, организирана от Секретариата за опазването на нематериалното културно наследство към ЮНЕСКО и от Националната комисия за ЮНЕСКО в България. Срещата беше на тема „Укрепване на националните възможности за опазването на нематериалното културно наследство: Стратегията на ЮНЕСКО за 2010-2011 г. и след това”. 

В срещата взеха участие 11 регионални експерти от следните страни в Азия и Европа – Турция, Гърция, Сърбия, Тайланд, Киргизстан, Франция, Италия, Русия, Украйна, Унгария и България. Повечето регионални експерти работят към научни организации и центрове, сътрудничещи на програмите на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство. От българска страна официален представител в групата на експертите беше д-р Николай Вуков от Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН. Освен регионалните експерти в срещата взеха участие също официални лица от централата на ЮНЕСКО и служители в представителства на организацията във Франция, Холандия, Италия, Узбекистан, Казахстан, Русия, Босна и Швейцария. От българска страна бяха включени също шестима наблюдатели – четирима от Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН, един от Софийски университет „Климент Охридски” и един представител на Министерство на културата.
Момент от срещата

Срещата беше открита от Тодор Чобанов, Заместник-министър на културата, от Сесил Дювел, член на Секретариата по въпросите на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство към ЮНЕСКО, и от д-р Николай Вуков – представител на ИЕФЕМ – БАН. Основни ръководители на сесиите по време на работната среща бяха Франк Прошан и Рийкс Смит – експерти на ЮНЕСКО по опазването на нематериалното културно наследство. Работната среща включваше презентации и дискусии по следните основни теми: преглед на конвенциите на ЮНЕСКО и по-конкретно на Конвенцията от 2003 г. по въпросите на нематериалното културно наследство (НКН); основни понятия и тенденции в опазването на НКН през последните години; участието на общностите в опазване на НКН и в изготвяне на регистри; мерки за опазване на НКН и споделяне на най-добрите практики; международната подкрепа за опазване на НИН; подготвяне на номинации за обекти на НКН, нуждаещи се от спешна защита; изработване на стратегии за повишаване на капацитета при опазване на НКН. В програмата бяха включени поредица от интерактивни занимания – ролеви игри, групови дискусии, викторини и пр., както и културни мероприятия, като посещение на Боянската църква и на Етнографския музей в София.

Акцентът на срещата беше именно върху подготвянето на обучители, които да могат да съдействат в провеждането на настоящи и бъдещи политики на ЮНЕСКО за опазването на НКН в различни страни по света. Необходимостта от подготвянето на такива обучители произтича от факта, че въпросът за опазването на НКН е сравнително нова тема в много страни и за много от тях е нужно организирането на специални обучения, с които те да се подпомогнат да прилагат ефективно Конвенцията на ЮНЕСКО и съпътстващите я документи. Срещата завърши с издаването на сертификати за успешно завършилите обучението експерти и наблюдатели. 

Връчване на сертификата на гл. ас. д-р Николай Вуков
Проведеното в рамките на една работна седмица обучение беше възможност да се споделят предишни и по-нови практики в опазването на НКН, като – посредством подготвянето на нова група обучители, се даде възможност за разширяване на мрежата от експерти по тези въпроси във всяка една от страните със свой представител на срещата. Фактът, че от българска страна основната група представители беше от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН (а именно – един експерт и четирима от общо шест наблюдатели) говори много за доверието към Института като основен партньор на национално ниво по прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на НКН. Това е знак за добрата оценка на извършената през годините работа на колеги от Института, работили по изготвяне на национални регистри и номинации за НКН, а така също и ясна индикация за това, че плодотворното сътрудничество с ИЕФЕМ по провеждането на новите политики на ЮНЕСКО за прилагане на Конвенцията за НКН ще продължи и за в бъдеще.


---
Автор: Н. Вуков
Публикувал: Л. Гергова