4 септември 2012 г.

Изложба "Българите в Бесарабия. 200 години от преселването"


През 2012 г. се навършват 200 години от подписването на Букурещкия мирен договор (28. 05. 1812 г.). Според клаузите му Русия получава територията между реките Прут и Днестър, Бесарабия. От този момент в региона Бесарабия започва масово прииждане на българи от Влахия и Балканите – главно от Разградско, Силистренско, Свищовско, Габровско, Севлиевско, Плевенско. Това е първата масова вълна на преселвания, но има такава и през 1829-1830 г. от Сливенско и Ямболско. В Буджака, както още се нарича този край, българите основават своите колонии: Долу-Кьой (ок. 1806), Кубей (1809), Тараклия (1813), Чийший (1813), Таш-Бунар (1814), Курчи (1810-1811), Импуцита (1810-1812), Каракурт (1811), Чешма-Варуита (1813), Карагач (1812), Твардица (1830), Кортен (1830), Бургуджий (1830), Вайсал (1830), Чумлекьой (1830), Исирлий (1830), Кулевча (1830) и други.
Голяма роля във формирането на българската колония изиграва Иван Никитич Инзов, попечител на отвъддунавските преселници от 1819 година. На него се дължи основаването на гр. Болград. Освен това благодарение на И. Инзов император Александър І издава Указ (29 декември 1819 г.), според който българите получават правата на колонисти: държавна земя за вечно ползване, освобождаване от данъци и военна служба, свободно производство и търговия, религиозна свобода и др.
Изложбата се посвещава на най-старата българска диаспора, която въпреки превратностите на съдбата успява да опази своя етнически облик. Използваните етнографски експонати са оригинални предмети от бита и културата на българската общност в Бесарабия от края на ХIХ в и целия ХХ век. Те са събрани по време на теренните етноложки експедиции на ИЕФЕМ-БАН в многобройните селища на нашите сънародници в Одеска област на днешна Украйна и в днешна Южна Молдова. Голяма част от тях са дарения от представители на българската общност в Бесарабия, останалите са откупени за нуждите на музея и съставляват важен дял от неговите фондове.
Освен етнографските експонати в изложбата ще бъдат представени и картини на изтъкнатия художник, българин от Украйна, Александър Телалим. Той има над 40 самостоятелни изложби в България, Украйна, Испания, Франция, Япония, Полша, Германия, Белгия. Негови творби са притежание на частни колекции в България, САЩ, Франция, Германия, Австрия, Швeйцария, Швеция, Испания, Израел, Холандия, Португалия, Гърция, Полша, Русия, и Япония. 
Куратор на изложбата: гл.ас.д-р Елена Водинчар


Публикувал: И. МишковаНяма коментари: