19 април 2013 г.

Две книги на два езика на една тема

На 17 април 2013 г. в Лилавия салон на Чешкия център в София бяха представени книгата на Марек Якоубек Войводово, едно непознато чешко село в България (Парадигма, С., 2013) в превод на български и монографията на Владимир Пенчев Po serpentinách sebepoznání a poznáni toho druhého (UK FHS, Praha, 2013). 

Марек Якоубек е етнолог, който се занимава с чешко-(словашко)-българските проблеми на земляците. Една от най-интересните теми в тази връзка е Войводово – чешко село, основано в края на 19 век в България от жители на Свата Хелена, друга земляческа общност, днес в пределите на Румъния. През 1950 г. историята на чешкото село приключва с преместването на неговите жители в Чешката република.


Книгата на Владимир Пенчев обобщава резултатите от тридесетгодишния труд на един от най-последователните етнолози на славянските народи, занимаващ се също така със славянската история, българския фолклор и чешко-българските взаимоотношения, проблемите на идентичността и различията. В книгата си Po serpentinách sebepoznání a poznání toho druhého описва предимно живота на чешки и словашки преселници в България (обикновени хора, както той самият подчертава в увода си) и българи в Централна Европа, историята и културата на чешките и словашки общности в България и българската общност в Чехия и Словакия. 

Няма коментари: