17 февруари 2015 г.

Нова книга на професор Мила Сантова "Да уловиш неуловимото"Премиера на книгата на проф. Мила Сантова „Да уловиш неуловимото“ се състоя на 18 февруари 2015 г. в Българска академия на науките. Основният герой в тази книга е Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство. Този документ, приет през 2003 година по време на Генералната конференция на световната организация и ратифициран днес от по-голямата част от страните по света, на практика преобръща разбирането за културното наследство.
Чрез утвърждаваните от Конвенцията стойности, към величествените вековни исторически паметници, като неразривна част от културното наследство днес се включват  живи хора, които носят научени от техните предци културни знания и умения и ги предават на следващите поколения.
И трите български вписвания в Световната представителна листа на елементи на нематериалното културно наследство (Бистришки Баби, Нестинарство, Чипровски килими) са свързани с проф. Мила Сантова, която е автор и/или ръководи екипите подготвили от името на България досиетата им. Проф. Сантова е ръководител на екипа, създал Българския национален регистър на нематериалното културно наследство и Националната система „Живи човешки съкровища – България”, които днес са основни културни политики на страната в опазването на този дял на културното наследство. Именно благодарение на тази работа на експертите в началото на 21-ви век България бе разпозната като заемаща едно от челните места в света в опазването му.
Първата част на книгата разказва за опита и работата на българските експерти в областта на нематериалното културно наследство, а втората предлага някои теоретични рефлексии към тази проблематика.
Изданието представи член-кореспондент Елка Бакалова, която определи написването на книгата като „културно-спасителна акция“. Тя изтъкна изцяло новаторския характер на книгата и посочи, че изследването поставя нов етап в развитието на българското изкуствознание. Председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров, учени, изследователи и колеги уважиха премиерата на книгата „Да уловиш неуловимото“ и пожелаха на проф. Мила Сантова тя да бъде четена и доразвивана.

 Източник: БАН

Няма коментари: