18 ноември 2015 г.

Съществуването на българска общност в Словения е реалностНа 17. 11. 2015 г. в зала 19 на ИЕФЕМ– БАН на ул. „Московска 6A  проф. д.изк. Мила Сантова от секция „Антропология на народните изкуства и визуалните форми" представи резултати от работата си по проекта „Миграциите: мотивации, процеси, културни модели (Българо-словенски съпоставки)". Представянето бе в рамките на Научно-изследователска работилница "Мобилност. Миграции. Култура", а темата на презентацията беше: "Миграции: Словения – една нетипична дестинация (Емигрантски общностен живот – предварителни наблюдения)" .

Като основен извод от проучването на проф. Сантова се очертава факта, че съществуването на българска общност в Словения е реалност – въпреки нейния разнороден състав, както и отсъствието на активни междуличностни връзки между членовете ѝ. Българите в Словения се чувстват като част от българската емиграция и с различен интензитет участват в нейните акции, споделят новини, засягащи цялостната емигрантска общност на българите. Българските емигранти споделят някакъв вид „интернационализиран“ патриотизъм, независимо от държавата, в която живеят.

Представянето на проучването на проф. Сантова, както и породилата се дискусия след това, отново повдигнаха въпроси за активността на българските национални институции спрямо българските общности зад граница.

Няма коментари: