11 януари 2017 г.

Мутикултурализмът на Балканите: теории, преводи, практики

На 10.01.2017 секция „Сравнителни фолклористични изследвания“ организира поредното събиране на семинара „Потиснати гласове“, посветено на темата:

„Мутикултурализмът на Балканите: теории, преводи, практики“

%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82


Лектор беше д-р Димитър В. Атанасов от ИЕФЕМ – БАН.

Текстът, чието представяне беше обект на събитието, вече има своята биография – той е част от научния проект „Ислямът на Балканите: неугаснала надежда“, в който участват изследователи от Турция, България, Гърция, Румъния, Албания, Косово, Босна и Херцеговина, Хърватия, Словения, Унгария, Австрия, Полша, Германия и др.
Студията, посветена най-вече на превода на мултикултурните идеи на балкански терен, на историята на този модел за социално планиране, и на възможностите за неговото прилагане върху реалности, различни от Запада, вече получи първите си оценки. В дебата за мултикултурализма се налага включването на повече участници, тъй като отношенията между  „различните“ и възможностите за практическо осмисляне на процесите на управление на културните граници все по-дълбоко маркират ежедневието ни.

Няма коментари: